Pen Llŷn Sessions

Pen Llŷn Sessions
Sesiynau Gwerin mewn lleoliadau amrywiol ym Mhen Llŷn. Rydym yn grŵp cyfeillgar o gerddorion sy’n chwarae cerddoriaeth werin Gymreig, Brydeinig a Sgandinafia yn bennaf. Rydym yn croesawu chwaraewyr newydd i’r grŵp ond darllenwch y sesiwn etiquette cyn ymuno â ni. Chwaraewyr acwstig yn unig os gwelwch yn dda.

Dydd Mercher 1af y mis – Prince of Wales Criccieth am 8.30yp
2il Ddydd Mercher – The Twnti, Rhyd y Clafdy am 8.00yp
3ydd Dydd Mercher – Victoria Hotel, Pwhelli am 8.00yp
4ydd Dydd Mercher – Ty’n Llan, Llandwrog am 8.00yp
Bydd unrhyw newidiadau neu ddigwyddiadau arbennig yn cael eu postio i’n tudalen Facebook.

Folk Sessions at various locations on the Llŷn Peninsula. We are a friendly group of musicians that play mainly Welsh, British and Scandinavian folk music. We welcome new players to the group but please read the session etiquette before joining us. Acoustic players only please.

1st Wednesday of the month – Prince of Wales Criccieth at 8.30pm
2nd Wednesday – The Twnti, Rhyd y Clafdy at 8.00pm
3rd Wednesday – Victoria Hotel, Pwhelli at 8.00pm
4th Wednesday – Ty’n Llan, Llandwrog at 8.00pm.
Any changes or special events will be posted to our Facebook page.
Lleoliad / Location:
Pen Llŷn / Llŷn Peninsula