Sesiwn Fach, Caerdydd / Cardiff

Sesiwn Fach, Caerdydd / Cardiff
Mae sesiwn fach yn Sesiwn o Gerddoriaeth draddodiadol Gymreig. Mae’r sesiwn yn cynnwys grŵp o gerddorion cyfeillgar sy’n cwrdd, mewn bar fel arfer, i ganu cerddoriaeth yr ydynt yn mwynhau. Croeso i bawb sy’n fodlon i ymuno I wrando a chyd-chwarae. Rydym yn cwrdd bob nos Lun, yn yr Owain Glyndwr bellach.
Ewch i grŵp Facebook y sesiwn i gael y newyddion diweddaraf.
The Sesiwn Fach is a Welsh Traditional Music Session. A session is a group of friendly musicians who meet, usually in a bar, to play traditional music we all enjoy. And anyone who comes to listen and join in and play together if they wish is welcome. We meet every Monday night, in the Owain Glyndwr at present.
Head to the session’s Facebook group for updates.
Lleoliad / Location:
Caerdydd / Cardiff