Sesiwn Ioan Rhagfyr Dolgellau

Sesiwn Ioan Rhagfyr Dolgellau
Sesiwn cerddoriath traddodiadol Cymreig sy’n cwrdd yn fisol fel arfer ar drydedd nos Fercher y mis. Mae’r sesiwn yn cael ei gynnal yn Dolgellau neu gerllaw. Mae’r lleoliad o fis Ebrill 2022 yn ôl yn Nhŷ Siamas yn Sgwâr Eldon yng nghanol Dolgellau. (Os bydd yn rhaid i ni ddod o hyd i leoliadau eraill yn yr ardal o bryd i’w gilydd, bydd hynny’n cael ei hysbysu yn y grŵp Facebook yn misol.)

Ewch i grŵp Facebook y sesiwn i gael gwybodaeth am y sesiwn nesaf.


A traditional Welsh music session that meets monthly usually on the third Wednesday of the month. The session is held in Dolgellau or nearby.
The venue from April 2022 is back at Tŷ Siamas in Eldon Square in the centre of Dolgellau. (If occasionally we have to find other venues in the area, that will be notified in the monthly Event postings.)

Head to the session’s Facebook group for information on the next session.
Lleoliad / Location:
Dolgellau