Sesiwn Ioan Dolgellau

Sesiwn Ioan Dolgellau
Sesiwn cerddoriath traddodiadol Cymreig sy’n cwrdd yn fisol fel arfer ar drydedd nos Fercher y mis. Mae’r sesiwn yn cael ei gynnal yn Dolgellau neu gerllaw. Ewch i grŵp Facebook y sesiwn i ddod o hyd i wybodaeth am y lleoliad.
2021: Ewch i grŵp Facebook y sesiwn ar gyfer y gwybodaeth diweddaraf.

A traditional Welsh music session that meets monthly usually on the third Wednesday of the month. The session is held in Dolgellau or nearby. Head to the session’s Facebook group for more information about where the session is being held.
2021: Head to the session’s Facebook group for up to date information.