Tintern Folk Session

Tintern Folk Session
Sesiynau gwerin anffurfiol yn Nyffryn Gwy Isaf. Dewch ag offerynnau a cherddoriaeth i gymryd rhan! Mae’n rhad ac am ddim i ddod i chwarae, canu neu wrando. Bydd gennym sgorau gerddoriaeth yn bennaf neu gallwch chwarae ar y glust a gallwn ddechrau’r alawon yn araf fel y gall pobl newydd cael gafael â nhw.
Ewch i grŵp Facebook y sesiwn i gael gwybodaeth am y sesiwn nesaf.

Informal folk sessions in the Lower Wye Valley. Bring instruments and music to get involved! It’s free to come and play, sing or listen. We will mostly have sheet music or you can play by ear and we can start tunes slowly so new people can get to grips with them.
Head to the session’s Facebook group for information on the next session.
Lleoliad / Location:
Tintern Sir Fynwy / Tintern Monmouthshire