Weddings

Aderyn Prin
Band Twmpath a Band Ceilidh prysuraf Ogledd Cymru yw Aderyn Prin

Aderin Prin are North Wales’s busiest Ceilidh Band
Lleoliad / Location:
North Wales
Allan yn y Fan
Cafodd Allan yn y Fan ei ffurfio yn 1996 ac yn cael adnabod fel un o fandiau traddodiadol mwyaf blaenllaw Cymru.
Since their formation in 1996 Allan Yn Y Fan has carved out a reputation as one of Wales’ foremost traditional bands.
Band y Braichmelyn
Mae gan Band y Braichmelyn dros ugain mlynedd o brofiad yn rhedeg ceilidhs a thwmpathau llwyddiannus.
Band Y Braichmelyn have over twenty years experience of running successful ceilidhs and twmpathau.
Bethan Nia
Mae Bethan wedi perfformio mewn llawer o wyliau gan gynnwys seremoni agoriadol Gŵyl Ryng-Geltaidd Lorient.
Bethan has performed at many festivals including the opening ceremony of Lorient Inter-Celtic Festival..
Brenig
Mae Brenig yn dod o Aberystwyth ac yn perfformio caneuon gwreiddiol.
Brenig are based in Aberystwyth and perform original songs.
Calennig
Yn arbenigo mewn chwarae cerddoriaeth ddawns Gymreig, mae Calennig yr un mor gartrefol yn chwarae ar gyfer arbenigwyr a dechreuwyr fel ei gilydd.
Specialising in Welsh dance music, Calennig are equally at home playing for experts and novices alike.
Cat’s Claw
Band acwstig yw Cat’s Claw sy’n perfformio cerddoriaeth Cymraeg, Gwyddeleg, Albaneg, Ewropeaidd ac Americanaidd.
Cat’s Claw is fundamentally an all-acoustic band that gets your feet moving and the tunes are those that the band enjoys playing together, whether Welsh, Irish, Scottish, European or American.
Delyth & Angharad
Delyth & Angharad : Deuawd gwerin mam a merch o Abertawe.
Delyth & Angharad: Mother and daughter folk duo from Swansea.
Delyth Jenkins
Ganwyd Delyth yn dref Croesoswallt ar y ffin. Symudodd i dde Cymru i astudio Ffrangeg a Saesneg ac mae wedi bod yno ers hynny.
Born in the border town of Oswestry, Delyth moved to South Wales to study French and English and has been there ever since.
Eleri Darkins
Mae Eleri Darkins yn canu’r delyn mewn cyngherddau ac yn cynnig perfformio cerddoriaeth gefndirol mewn ciniawau a chynadleddau.
Eleri Darkins regularly performs in recitals and concerts and also provides background music for receptions and functions.
Elin y Delyn
Ychwanegwch awyrgylch hyfryd, fythgofiadwy a thipyn o safon i’ch digwyddiad.
Add a beautiful, unforgettable atmosphere and a touch of class to your event.
Ffonic
Gyda dros 20 cerddor ar y llwyfan, mae Ffonic yn werth gweld, ac yn ychwanegu afiaith a lliw i bob gŵyl a cheilidh y byddwn yn chwarae.
With over 20 musicians on stage, Ffonic are a sight to see and bring enthusiasm and colour to any festival or ceilidh they play.
Nath Trevett
Ma’ Nath yn gitarydd, liwtydd a Chrynwr sy’n trefnu caneuon gwerin Gymreig, caneuon crefyddol ac alawon mewn ieithoedd eraill weithiau’n offerynnol ac weithiau’n cynnwys llais.
Nath is a guitarist, lutenist and Quaker who arranges Welsh folk songs, religious songs and tunes in other languages sometimes instrumentally and sometimes including voice.
Pluck & Squeeze
The Pluck & Squeeze Band are a ceilidh, twmpath, barn dance band based in Cardiff.
Twmpathology Ceilidh Band
Mae Twmpathology yn fand dawns twmpath pedwar-darn sy’n chwarae alawon traddodiadol o Ynysoedd Prydain a thu hwnt.
Twmpathology are a four-piece ceilidh/barn dance band playing lively traditional style tunes from the British Isles and beyond.