Partion Dawns / Dance Teams

Cymdeithas Ddawns Werin Cymru / Welsh Folk Dance Society
Mae llwyth o wybodaeth ar gael ar ddawnsio traddodiadol Cymreig ar wefan Cymdeithas Ddawns Werin Cymru. Mae’r safle yn cynnwys gwybodaeth am hanesion dawnsiau, timau o gwmpas Cymru, digwyddiadau a gwyliau.
There’s masses of information on traditional Welsh dance on the website of the Welsh Folk Dance Society. The site includes information on dances, teams around Wales, events and festivals.
The Widders Welsh Border Morris
Morys y ffin gydag ymarweddiad! Ardal Casgwent i Gasnewydd.

Border Morris With Attitude! Chepstow to Newport area
Isca Morris
Yr tîm Morris cymysg leol ar gyfer Casnewydd a Gwent

The local mixed Morris side for Newport and Gwent
Gwerinwyr Gwent
‘Dyn ni’n perfformio dawnsiau sy’n amrywio o ddawnsiau araf, llysaidd i ddawnsiau cyflymach y ffair, ac hefyd yn cynnwys dawnsiau’r glocsen.
Welsh Folk Dance team: we perform dances which vary from slow, courtly dances to the faster fair dances and also include clog dances.
Dawnswyr Tanat
Rydym yn cyfarfod bob nos Lun yn Llanfyllin er mwyn dysgu ac ymarfer dawnsfeydd gwerin o Gymru a rwtinau clocsio a’r alawon sy’n cyd-fynd â nhw. Mae ein grŵp yn cynnwys dawnswyr, cerddorion a’r rheiny sy’n dawnsio ac yn chwarae offerynnau.

We meet every Monday evening in Llanfyllin to learn and practice Welsh folk dances and clogging routines and their tunes. Our group consists of dancers, musicians and those who both dance and play.
Clocs Canton
Mae Clocs Canton yn grŵp dawns Forys Gogledd Orllewin (ffurf nodweddiadol ar ddawnsio Morys, sy’n defnyddio clocsiau) wedi’i leoli yng Nghaerdydd.
Clocs Canton are a North West Morris dance group based in Cardiff, South Wales. We perform at a variety of events – fetes, festivals and in pubs both around Cardiff and further afield.