The Widders Welsh Border Morris

The Widders Welsh Border Morris
Morys y ffin gydag ymarweddiad! Ardal Casgwent i Gasnewydd.
Tîm Morys y Ffin o Gasgwent yw The Widders, tîm sy’ wedi dawnsio mewn gwyliau ledled y Deyrnas Gyfunol ac Ewrop. Mae Morys y Ffin yn draddodiad sy’n tarddu o’r ffin rhwng Cymru a Lloegr. Yn ystod gaeafau caled byddai ffermwyr yn mynd i ddawnsio i ychwanegu at eu hincwm. ‘Dyn ni wedi dawnsio mewn gwyliau gan gynnwys gŵyl hirddydd haf Côr y Cewri, y Dyn Gwyrdd a Wayfest.

Border Morris With Attitude! Chepstow to Newport area
The Widders are a border Morris side from Chepstow, who have danced at festivals through the UK and Europe. Border Morris is a tradition from the England/Wales border. During hard winters farmers would go out dancing to supplement their income.
We have danced at festivals including the Stonehenge summer solstice, Green Man and Wayfest.

Tagiau / Tags: