Isca Morris

Isca Morris
Isca Morris fu’r ochr Morris leol yn ardal Casnewydd a Gwent ers 1976.
Rydyn ni’n cwrdd bob nos Fercher i ymarfer neu rydyn ni’n dawnsio allan mewn tafarndai o amgylch Gwent.
Yn ogystal, rydyn ni’n dawnsio mewn gwyliau gwerin, gwyliau cwrw, ffeiriau, priodasau a phob math o ddigwyddiadau lleol.
Rydyn ni’n ei wneud am hwyl ac i gadw ychydig yn fwy heini!
Rydyn ni’n grŵp cyfeillgar ac rydyn ni bob amser yn hapus i groesawu unrhywun sydd â diddordeb, p’un ai i ddawnsio, chwarae offeryn neu ddim ond i weld beth rydyn ni’n ei wneud.
Isca Morris have been the local Morris side in the Newport and Gwent area since 1976.
We meet every Wednesday evening to practice or we dance out at pubs around Gwent.
In addition we dance at folk festivals, beer festivals, fetes, weddings and all sorts of local events.
We do it for fun and to keep a little bit fitter!
We’re a friendly group and are always happy to welcome anyone interested, whether that’s to dance, play an instrument or just to see what we do.

Facebook:
https://www.facebook.com/iscawelshmorris