Ydych chi’n sicr fod yr alaw yna rydych yn mwynhau ei chwarae yn un draddodiadol?

I ddechrau ein dathliadau i ddynodi pen-blwydd trac yn ugain mlwydd oed rydym wedi comisiynu Jordan Price Williams i greu cyfres o fideos i ddysgu rhai o’i hoff alawon a ysgrifennwyd yn yr ugain mlynedd diwethaf. Mae pob un ohonynt gan gerddorion ar y sin cerddoriaeth gwerin draddodiadol Gymreig, ac mae pob fideo yn cynnwys alaw gan gyfansoddwr gwahanol. Ym mhob fideo fydd Jordan yn cyflwyno ychydig o gefndir, yn chwarae’r alaw ac yna yn chwarae’r rhai cyflym ar gyfradd arafach i’ch helpu chi i ddysgu’r alaw.

Bydd fideo newydd pob ddydd Gwener yn cychwyn wythnos nesaf. Rydym yn dwli ar y traddodiad werin o ddysgu wrth y glust ond os mae cerddoriaeth ysgrifenedig o help i chi fe allwch chi lawrlwytho PDF ar gyfer pob alaw o wefan trac

Mae’r fideos yn deillio o brosiect Tŷ Cerdd roedd Jordan yn rhan ohono, Affricerdd. Roedd am redeg gweithdai i trac fel rhan o hyn ond yna ddaeth Covid-19. Rydym yn falch fod y cyfnod clo wedi arwain at fedru cynhyrchu’r fideos. Fydd y rhain yn adnodd gwych all gyrraedd grŵp eang o bobl heibio dyddiad terfyn y prosiect gwreiddiol.

Mae wedi bob yn bosib ariannu’r prosiect drwy gefnogaeth y Loteri drwy’r Cyngor Celfyddydau Cymru a chefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Alawfa Cymru 20: Cyw Bach

Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 19: Y Daith

Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 18: Morgawr

Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 17: 2 Gardi 2

Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 16: A Stone’s Throw (Tafliad Carreg)

Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 15: Penicillin for Breakfast
Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 14: Llif Ystwyth
Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 13: The Vicar of Llanarth
Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 12: Alban Hefin
Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 11: Stranded on Lismore
Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 10: Moel Y Dyniewyd
Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 9: Llawes Sidan
Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 8: I Thought I Saw a Hummingbird

Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 7: Jig Mirain

Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 6: Barton Island

Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 5: Gwrachod Llanddona

Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 4: Jig Coeden Dân

Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 3: Niffy Maggot

Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 2: Castle Hill

Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA

Alawfa Cymru 1: Gwenny

Dewch o hyd i’r gerddoriaeth YMA