Tamar Eluned Williams

Tamar Eluned Williams
Chwedleuwr yn y draddodiad llafar yn adrodd straeon yng Nghymraeg ac yn ddwyieithiog, ac yn cynnwys cerddoriaeth a chân yn ei pherfformiadau. Hwylusydd gweithdai profiadol. Ennillydd y Wobr Esyllt Harker gan Wyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border yn 2016 a’r wobr genedlaethol Chwedleuwr Ifanc y Flwyddyn yn 2013.

A storyteller of the aural tradition who tells stories in Welsh and bilingually. An experienced workshop facilitator. Winner of the Esyllt Harker Prize presented by The International Storytelling Festival, Beyond the Border in 2016 and the Young National Storyteller of the Year in 2013.