Stiwdio Felin Fach

Stiwdio Felin Fach
Stiwdio sy’n berffaith ar gyfer cerddoriaeth acwstig. Awyrgylch sydd wedi ei greu i gerddorion er mwyn cynhyrchu recordiadau unigryw.
Mae gan Dylan Fowler brofiad of dros 10 mlynedd yn recordio ac mae’n gobeithio gallu defnyddio ei arbenigedd gwerthfawr i allu rhoi profiad hwylus i artistiaid.
Mae gan y stiwdio ardal berfformio fawr (48 metr sgwâr) sydd wedi’i hanelu at gerddoriaeth acwstig. Mae yna ystafell ynysu ar wahân, ystafell reoli a chegin (mae’r gegin hefyd wedi’i chynllunio fel y gall fod yn ystafell ynysu eilaidd yn hawdd).
Yn dechnegol mae’r stiwdio wedi’i seilio ar gymysgydd digidol Tascam DM3200 sy’n fy ngalluogi i recordio hyd at 24 trac yn fyw a’r prif feddalwedd recordio yw Nuendo ond mae’n hawdd trosi prosiectau i redeg ar wahanol systemau.
Mae dewis da o feicroffonau ar gael ac rydym hefyd yn ffodus iawn i gael Grand Piano Steinway wedi’i adfer yn hyfryd (sy’n recordio’n hyfryd!).
Artistiaid sydd wedi recordio yn Stiwdio Felin Fach: Jamie Smith’s Mabon, Alaw, Barrule, Robin Williamson, Tea Hodzic Trio, Ffynnon, Rachel Taylor-Beales, Cheryl Berr a llawer mwy.

Dylan Fowler has built up an impressive reputation for his studio skills over the last ten years and hopes to make the recording process a joyous experience for clients, taking the music to even higher levels.
The studio has a large performance area (48 square metres) which is very much geared towards acoustic and acoustic orientated music. There is a separate isolation room, control room and kitchen ( the kitchen is also designed so that it can easily be a secondary isolation room).
Technically the studio is based around a Tascam DM3200 digital mixer which enables me to record up to 24 tracks live and the main recording software is Nuendo but projects can easily be converted to run on different systems.
A good selection of microphones is available and we are also very lucky to have a 100 year old beautifully restored 6′ Steinway Grand Piano (which records beautifully!).
Previous clients include Jamie Smith’s Mabon, Alaw, Barrule, Robin Williamson, Tea Hodzic trio (Songlines ‘Top of the World’), Ffynnon, Rachel Taylor-Beales, Cheryl Beer and many more.


Lleoliad / Location:
Y Fenni / Abergavenny
Tagiau / Tags: