Recordio

Mwnci Studios
Sefydlwyd stiwdio recordio preswyl ‘Mwnci Studios’ yn 2003 ac fe adeiladwyd ar dir ystâd goedwig hardd.
Established in 2003, Mwnci Studios is a purpose-built residential recording studio situated in the grounds of a beautiful rural woodland estate.
Stiwdio Felin Fach
Stiwdio sy’n berffaith ar gyfer cerddoriaeth acwstig. Awyrgylch sydd wedi ei greu i gerddorion er mwyn cynhyrchu recordiadau unigryw.
Ideal studio for acoustic and acoustic oriented music – this environment has been created for musicians looking to capture those special moments that make unique recordings.
Lleoliad / Location:
Y Fenni / Abergavenny