Cath Little

Cath Little
Mae Cath Little yn chwedleuwraig a chantores sy’n tynnu ar ei hetifeddiaeth Wyddelig a Seisnig, a’i mamwlad, sef Cymru, am ei hysbrydoliaeth.
Mae’n adrodd storïau ac yn canu caneuon am dreigl y flwyddyn i ddathlu ein Byd a’i dymhorau.
Mae gan Cath ymdeimlad cyfoethog o hud storïau a’u gallu i’n cysylltu â’n gilydd, ac mae hi’n ein harwain gan bwyll at well ddealltwriaeth ohono ni’n hunain a’n lle yn y byd.
Mae hi wedi perfformio yng Ngŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border, yng Ngŵyl Glastonbury ac yn Niwrnod Gwerin Proms y BBC. Mae’n adrodd ei storïau yn gyson yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru.
Mae Cath wedi’i chofrestru gyda Llenyddiaeth Cymru, yr Asiantaeth Hyrwyddo Llenyddiaeth Gymreig.


Cath Little is a storyteller and singer drawing inspiration from her Irish and English heritage and from her Welsh home land.
She tells tales and sings songs for the turning year in celebration of our Earth and its seasons.
Cath has a rich sense of the magic of stories and of their ability to connect us to one another, leading us gently to a clearer sense of ourselves and our place in the world.
She has performed at Beyond the Border International Storytelling Festival, Glastonbury Festival and The BBC Proms Folk Day. She regularly tells stories at the National Museum of Wales.
Cath is registered with Literature Wales, the Welsh Literature Promotion Agency.