Mae trac yn falch i gyhoeddi mai Cymru yw Partner Rhyngwladol English Folk Expo 2018. Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, bydd 2018 yn canolbwyntio ar gerddoriaeth o Gymru yn EFEx, sy’n ddigwyddiad arddangos i gerddoriaeth acwstig, gwreiddiau a gwerin o Loegr. Atynna gynadleddwyr o’r diwydiant o bedwar ban Prydain a thramor. Digwydd yn Home, Manceinion sy’n lleoliad celfyddydol ac mewn nifer o leoliadau gerllaw gyda Gŵyl Werin Manceinion. Mae trac wedi bod yn mynychu am y tair blynedd diwethaf, gan adeiladu cysylltiadau gyda gweithwyr proffesiynol gwerin ledled Prydain, Ewrop a thu hwnt.

Meddai Eluned Haf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yng Nghyngor Celfyddydau Cymru: “Dwi wrth fy modd y bydd Cymru yn bartner cenedlaethol i English Folk Expo y flwyddyn nesaf. Hoffwn i longyfarch llwyddiant y digwyddiad dros y pum mlynedd diwethaf. Mae’n gyfle gwych i artistiaid o Gymru dyfu eu gyrfa yn y byd ac mewn marchnad allweddol sydd ar ein stepen drws. Medrwn ni hefyd ddatblygu rhwydwaith sy’n pontio’r ffin gyda gwyliau, cyflwynwyr a cherddorion o Loegr. Mae Efex wedi tyfu i fod yn ddigwyddiad o bwys yn y diwydiant sy’n cefnogi’r gwaith a wnawn ni drwy frand Cerdd Cymru mewn partneriaeth gyda trac a Theatr Mwldan.”

Prif nod y digwyddiad yw helpu artistiaid o Loegr ennill cyfleoedd i berfformio’n fyw ar draws y byd ond bob blwyddyn mae hefyd gyfle i wlad arall fod yn bartner. Ymhlith y partneriaid rhyngwladol blaenorol oedd Ynys y Tywysog Edwart (PEI) yng Nghanada (2017), Fflandrys (2016) a Denmarc (2015). Casgliad arolwg annibynnol o’r digwyddiad gan yr hwb oedd bod Efex yn cynhyrchu dros £2 miliwn o wariant ar archebiadau i artistiaid gan gynadleddwyr ymhob un o’r digwyddiadau.

Gwahoddir yn awr drwy alwad agored gyflwyniadau gan artistiaid o Gymru sy’n gweithio ym maes cerddoriaeth draddodiadol, acwstig a gwerin i ymgeisio am y cyfle i ddangos eu doniau (pedwar lle sydd ar gael i Gymru) yn EFEx 2018 sy’n digwydd 18-21 Hydref 2018. Ymddengys yr artistiaid llwyddiannus yng Ngŵyl Werin Manceinion (sef wyneb cyhoeddus EFEx) gerbron 180 o raglennwyr gwyliau a lleoliadau, y cyhoedd, asiantiaid, aelodau o’r cyfryngau a’r wasg a phenderfynwyr yn y diwydiant o Brydain a thramor. Mae EFEx yn gyfle i weld deugain o artistiaid mewn tri diwrnod sy’n wledd i’r cynadleddwyr gyda digwyddiadau rhwydweithio, ffair fasnach, cyfleoedd arddangos talent i labeli a sawl derbyniad.

Dyddiad cau i ymgeisio: 30 Tachwedd 2017.
Am fanylion y broses gyflwyno ewch i wefan: www.wai.org.uk/cyfleoedd