Sound Hire Wales

Sound Hire Wales
Mae Sound Hire Wales yn cynnig systemau PA o ansawdd uchel, offer goleuo a chlyweled ar gyfer digwyddiadau clwb, gwyliau awyr agored, cynyrchiadau teithiol a mwy. Gallwn adeiladu pecyn swn neu goleuo i weddu i’ch anghenion a’ch cyllideb felly cysylltwch รข ni i drafod eich anghenion.

Sound Hire Wales offers high quality PA systems, lighting and audio visual equipment for club events, outdoor festivals, touring productions and more. We can always build a speaker or lighting package to suit your needs and budget so please contact us to discuss your needs.