Richard Berry

Richard Berry
Mae Richard Berry yn dweud storïau
‘Straeon am Gymru a’r Byd‘
Ar gyfer pob oedran, yn unrhywle, bron; ysbytai, llyfrgelloedd, ysgolion, tafarndai, cylchoedd meithrin, parciau, mewn gwyliau a phartïon.
Mae chwedleua yn gweithio!!! Mae’n addysgiadol, yn bryfoclyd ac yn hwyl.
Hefyd – Chwedleua a Cherddoriaeth gyda Richard Berry a Helen Woods – grwpiau o blant oedran Meithrin, Debyn a Babanod.

Richard Berry Tells Tales
‘Stories of Wales and the World ‘
To all ages, in almost any venue: hospitals, libraries, schools, pubs, pre-school playgroups, parks, at festivals and parties
Storytelling works!!! It’s educational, thought-provoking and fun
Also – Storytelling and Music with Richard Berry and Helen Woods for Nursery, Reception & Infant group

Tagiau / Tags: