Tredegar House Folk Festival

Tredegar House Folk Festival
Os ydych chi’n ymwelydd rheolaidd â Gŵyl Werin Tŷ Tredegar, byddwch chi’n gwybod beth i’w ddisgwyl … llond lle o hwyl o’r dechrau i’r diwedd, cerddoriaeth wych ym mhob man y byddwch chi’n troi a dawnsio gwerin o’r safon uchaf un. Mewn gwirionedd, mae’n debygol mai dyma’r gorau a welwch chi yn unrhyw le yn y DU. Ac mae’r cyfan yn y parcdir gogoneddus sy’n amgylchynu Tŷ Tredegar, un o blastai’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sydd ddim ond dwy funud o Gyffordd 28 yr M4 yng Nghasnewydd.

If you’re a regular visitor to the Tredegar House Folk Festival, you’ll know what to expect…end-to-end fun, brilliant music almost everywhere you turn and folk dancing of the very highest calibre. In fact, probably the best you’ll see anywhere in the UK. And it’s all in the glorious parkland that surrounds Tredegar Park House, a stately home and National Trust gem that’s just two minutes off Junction 28 of the M4 at Newport in South Wales.
Mis / Month:
Mai / May
Lleoliad / Location:
Duffryn