Musicfest Aberystwyth

Musicfest Aberystwyth
Mae arfordir ysblennydd Bae Ceredigion yng ngorllewin Cymru yn gefndir gwych ar gyfer yr wythnos ysbrydoliedig hon. Mae Musicfest Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn gymysg deniadol o ŵyl gerddoriaeth ac ysgol haf; o brofiad a dysgu; o berfformiad a gwerthfawrogiad. Mae ennyn diddordeb y gynulleidfa, y myfyriwr a’r artist fel ei gilydd yn creu awyrgylch gymunedol unigryw yr ŵyl – ‘ adfywiol, gwobrwyol a llawn ysbrydoliaeth.

The spectacular coastline of Cardigan Bay in West Wales is a fine backdrop for this inspirational week. Aberystwyth Arts Centre’s MusicFest is an enticing fusion of Music Festival and Summer School; of experience and learning; of performance and appreciation. The engagement of audience, student, and artist alike creates the unique community atmosphere of MusicFest – ‘refreshing, rewarding and thoroughly inspirational’.
Mis / Month:
Gorffennaf / July
Lleoliad / Location:
Aberystwyth