Chwedl

Rhwydwaith o storïwyr benywaidd yng Nghymru neu sydd â chysylltiadau cryf â Chymru yw Chwedl.
Fe’i sefydlwyd yn 2017, gyda’r prif amcan o godi arian ar gyfer hyrwyddo a gweinyddu’r Gwobr Esyllt, bwrsariaeth a sefydlwyd i anrhydeddu cof Esyllt Harker, ac mae hefyd yn fforwm rhwydweithio bywiog sydd â’r nod o annog pob storïwr benywaidd sy’n gysylltiedig i Gymru.

Chwedl is a network of women storytellers based in Wales or with strong links to Wales.
It was set up in 2017, with a primary objective of raising funds for, promoting and administering the Gwobr Esyllt, a bursary established to honour the memory of Esyllt Harker, and is also a lively networking forum which aims to encourage all women storytellers connected to Wales.

Lleoliad / Location:
Cymru / Wales