Between the Trees

Between the Trees
Mae Between The Trees yn ŵyl ddi-elw sy’n digwydd ar safle coetir 100 erw yn ne Cymru; Gwersyll Castell Candelston. Mae wedi ei leoli gyferbyn a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr a’r twyni tywod.

Between The Trees is a not-for-profit festival set in a 100 acre, woodland site in South Wales; the fabulous Candleston Castle Campsite adjacent to the picturesque Merthyr Mawr National Nature Reserve and sand dunes.
Mis / Month:
Awst / August
Lleoliad / Location:
Merthyr Mawr