Yr Arbrawf Mawr

BEAM – penwythnos blynyddol trac o gerddoriaeth, cân a dawns i’r teulu cyfan

Darllen Mwy

Cân Werin yr Wythnos

Dysgwch gân draddodiadol bob wythnos gydag Arfon Gwilym

Darllenwch Mwy

Tŷ Gwerin

Cartref traddodiadau gwerin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol

Darllen Mwy

Gwerin Iau

Penwythnos werin breswyl i blant ysgol gynradd

Darllen Mwy

Gwerin Gwallgo

Cwrs preswyl i bobl ifanc 11-18

Darllenwch mwy

trac yw mudiad Datblygu Traddodiadau Gwerin Cymru. Mae ein gwaith ni yn ffocysu ar ddathlu traddodiadau cerdd a dawns Cymru, datblygu perfformwyr – o ddechreuwyr hyd at y llwyfan rhyngwladol – annog diddordeb a gwneud yn siwr bod ein celfyddydau traddodiadol yn aros yn rhan berthnasol a chreiddiol o’n bywyd diwylliannol a’n hunaniaeth egnïol.

Ar y tudalennau yma cewch newyddion a gwybodaeth am y sîn gwerin, manylion am gyrsiau, digwyddiadau a chyfleoedd, ynghyd ag erthyglau am y traddodiad a chaneuon i’w dysgu. Os hoffech chi dderbyn gwybodaeth cyson ymunwch â’n rhestr bostio isod.

funding bodies

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
©2017 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

RHESTRWCH

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556

trac@trac-cymru.org