Datblygu Artistiaid a Chreadigrwydd

Gweithio gyda’n cerddorion gwerin proffesiynnol

Y Fari Lwyd

Traddodiad y gaeaf – a sut i brynu Pecyn y Fari Lwyd

Gwerin Iau

Penwythnos werin breswyl i blant ysgol gynradd

Gwerin Gwallgo

Cwrs preswyl i bobl ifanc 11-18

yr Arbrawf Mawr

BEAM – penwythnos blynyddol trac o gerddoriaeth, cân a dawns i’r teulu cyfan

Tŷ Gwerin

Cartref traddodiadau gwerin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol

Datblygu traddodiadau gwerin Cymru

trac yw mudiad Datblygu Traddodiadau Gwerin Cymru. Mae ein gwaith ni yn ffocysu ar ddathlu traddodiadau cerdd a dawns Cymru, datblygu perfformwyr – o ddechreuwyr hyd at y llwyfan rhyngwladol – annog diddordeb a gwneud yn siwr bod ein celfyddydau traddodiadol yn aros yn rhan berthnasol a chreiddiol o’n bywyd diwylliannol a’n hunaniaeth egnïol. Ar y tudalennau yma cewch newyddion a gwybodaeth am y sîn gwerin, manylion am gyrsiau, digwyddiadau a chyfleoedd, ynghyd ag erthyglau ar draddodiadau cerdd Cymru a chaneuon ac alawon i’w dysgu. Os hoffech chi dderbyn gwybodaeth cyson ymunwch â’n rhestr bostio isod.

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2017 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org