Datblygu Artistiaid a Chreadigrwydd

Gweithio gyda’n cerddorion gwerin proffesiynnol

Gwerin Gwallgo

Cwrs preswyl i bobl ifanc 11-18

Tŷ Gwerin

Cartref traddodiadau gwerin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol

yr Arbrawf Mawr

BEAM – penwythnos blynyddol trac o gerddoriaeth, cân a dawns i’r teulu cyfan

Gwerin Iau

Penwythnos werin breswyl i blant ysgol gynradd

Datblygu traddodiadau gwerin Cymru

trac yw sefydliad Datblygu Traddodiadau Gwerin Cymru. Mae ein gwaith ni yn ffocysu ar ddathlu traddodiadau cerdd a dawns Cymru, datblygu perfformwyr – o ddechreuwyr hyd at y llwyfan rhyngwladol – annog diddordeb a gwneud yn siwr bod ein celfyddydau traddodiadol yn aros yn rhan berthnasol a chreiddiol o’n bywyd diwylliannol a’n hunaniaeth egnïol.

Ar y tudalennau yma cewch newyddion a gwybodaeth am y sîn gwerin, manylion am gyrsiau, digwyddiadau a chyfleoedd, ynghyd ag erthyglau ar draddodiadau cerdd Cymru a chaneuon ac alawon i’w dysgu. Os hoffech chi dderbyn gwybodaeth cyson ymunwch â’n rhestr bostio isod.

folk resources
folk events
folk directory
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2018 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org