Gwerin Gwallgo

Cwrs preswyl i bobl ifanc 11-18

Darllenwch mwy

Gwerin Iau

Penwythnos werin breswyl i blant ysgol gynradd

Darllen Mwy

Tŷ Gwerin

Cartref traddodiadau gwerin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol

Darllen Mwy

Yr Arbrawf Mawr

BEAM – penwythnos blynyddol trac o gerddoriaeth, cân a dawns i’r teulu cyfan

Darllen Mwy

Mudiad datblygu traddodiadau gwerin Cymru yw trac; mae’n bodoli i hyrwyddo a datblygu traddodiadau cerdd a dawns Cymru yng Nghymru a thu hwnt.

funding bodies

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2016 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

RHESTRWCH

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556

trac@trac-cymru.org