Datblygu Artistiaid a Chreadigrwydd

Gweithio gyda’n cerddorion gwerin proffesiynnol

Gwerin Iau

Penwythnos werin breswyl i blant ysgol gynradd

Gwerin Gwallgo

Cwrs preswyl i bobl ifanc 11-18

Cân Werin yr Wythnos

Dysgwch gân draddodiadol bob wythnos gydag Arfon Gwilym

Yr Arbrawf Mawr

BEAM – penwythnos blynyddol trac o gerddoriaeth, cân a dawns i’r teulu cyfan

Tŷ Gwerin

Cartref traddodiadau gwerin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol

trac yw mudiad Datblygu Traddodiadau Gwerin Cymru. Mae ein gwaith ni yn ffocysu ar ddathlu traddodiadau cerdd a dawns Cymru, datblygu perfformwyr – o ddechreuwyr hyd at y llwyfan rhyngwladol – annog diddordeb a gwneud yn siwr bod ein celfyddydau traddodiadol yn aros yn rhan berthnasol a chreiddiol o’n bywyd diwylliannol a’n hunaniaeth egnïol.

Ar y tudalennau yma cewch newyddion a gwybodaeth am y sîn gwerin, manylion am gyrsiau, digwyddiadau a chyfleoedd, ynghyd ag erthyglau ar draddodiadau cerdd Cymru a chaneuon ac alawon i’w dysgu. Os hoffech chi dderbyn gwybodaeth cyson ymunwch â’n rhestr bostio isod.

trac Cymrutrac CymruSwyddfa heddi : Today’s office #EFEx17 https://t.co/9f4Yv8apqC
trac Cymrutrac CymruYr wythnos hon rydyn ni'n cwrdd a chydweithwyr byd gwerin - o Ganada, Ewrop a Phrydain - ar ran gerddorion Cymru... https://t.co/VZU1c7PuSU
trac Cymrutrac CymruPrynhawn o Alawon a chyngerdd yn y nos.... An afternoon of tunes and a Frigging gig in the evening!... https://t.co/PGy20TmFv3
trac Cymrutrac CymruRT @BethanAbc: @CalanFolk @traccymru fedrwch chi annog rhywun o Gymru i gystadlu? https://t.co/LqUP9l58sL
trac Cymrutrac CymruRT @CalanFolk: Dewch mlaen pobl ifanc Cymru! Mae 'na llwyth ohonoch chi nawr - beth am ymgeisio i hwn? @Nantgarw_ Tant ac eraill... https:/…
trac Cymrutrac CymruRT @Sienco: I unrhyw un sydd wedi mynychu #GwerinGwallgo a sydd rhwng 16-21, ystyriwch ymgeisio ar gyfer gwobrau gwerin @bbcradio2! Angen m…
trac Cymrutrac CymruNew land. New Arena. New Strategy. At last music in Cardiff is finding its voice. https://t.co/Vn038MhxaD

funding bodies

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
©2017 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

RHESTRWCH

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556

trac@trac-cymru.org