Ymestyn Gorwelion

(Llun: Stephen Rees)
 

Efallai bod cerddoriaeth werin yn deillio o’r bobl, ond ar yr un pryd mae ‘na le hefyd i bobl broffesiynol o’r radd flaenaf. Ymestyn Gorwelion yw brosiect newydd a fydd yn helpu’n cerddoriaeth ni i gystadlu ar lwyfan y byd. Mae’r prosiect yn dod ag wyth act o Gymru at ei gilydd, ac yn ei partneru gydag unigolion gwadd proffesiynol o’r byd cyfan sy’n meddu ar sgiliau a phrofiad ym maes crefft llwyfan, cynhyrchu, teithio, hunan-rheoli, brandio, sgiliau busnes, marchnata a rhagor. Ein nod yw atgyfnerthu talent gyda’r holl sgiliau eraill sydd eu hangen ar gerddor yn gweithio yn yr unfed ganrif ar hugain.

Yr wyth sy’n ymuno â ni ar y cwrs cyntaf yw Ballet Nimba, Calan, Gwyneth Glyn, Jessica Hall, Mark Pavey, Olion Byw, Siân James a Tanya Walker. Maen nhw wedi cwblhau dau gwrs preswyl a chyfres o sesiynnau gyda mentor ac mae’n falch gennym i gyflwyno y bydd pump o’r prosiect yn rhan o’r gyngerdd i agor WOMEX  – Ballet Nimba, Angharad Jenkins, Patrick Rimes, Siân James a Gwyneth Glyn, gyda prosiect Gwyneth sef Ghazalaw mewn showcase ar y brif lwyfan. Ennillwyd tri arall, sef Mark Pavey, Jess Hall, ac Olion Byw, lle yn yn ngwyl yr Edinburgh Fringe.

‘Rydyn ni wedi bod yn gobeithio defnyddio ymweliad WOMEX a Chymru eleni fel catalydd i gyfiawnhau diwydiant cerddoriaeth gwerin. Mae Sefydliad Cerddoriaeth Cymru yn darparu cynllun i adeiladu ein sector busnes cerdd, mae Creu Cymru yn datblygu ffyrdd o ddod a’n traddodiadau i’n cylchoedd teithio a ‘rydyn ni, mewn cydweithrediad ag Ysgol Gerdd Prifysgol Bangor, yn darparu y rhaglen datblygu artistiaid Expanding Horizons: Ymestyn Gorwelion.