Helo,

Rydym yn wynebu amser heriol ac mae’r byd cerddoriaeth draddodiadol yn wynebu sialensiau penodol. Mae ein cerddoriaeth a’n dawns yn naturiol yn ddigwyddiadau cymdeithasol ond mae nawr risg ynghlwm â ymgynnull mewn ceginau, neuaddau eglwys a bariau. Gyda chyngherddau a theithiau yn cael eu canslo mae’r rheini sydd yn dibynnu ar gerddoriaeth i wneud eu bywoliaeth yn wynebu misoedd a’r fisoedd heb incwm mewn golwg. Mae’r rheini ohonom sy’n hunangyflogedig neu yn cynnal clybiau a thwmpathau yn gorfod canslo digwyddiadau gan fod lleoliadau yn cau er mwyn iechyd y cyhoedd. Mae rhai gwyliau wedi eu canslo neu ail-drefnu yn barod. Mae Focus Wales wedi ei ail-drefnu ar gyfer Hydref 8- 11 ac mae digwyddiadau mwy fel yr Eisteddfod Genedlaethol yn derbyn cyngor parhaus ynglŷn â’r sefyllfa.

Beth bynnag maent yn penderfynu mae’n amlwg os rydym am gefnogi ein traddodiadau mae’n rhaid i ni feddwl yn greadigol.

Dyma rhai pethau allwn ni wneud sy’n syml- os mae gig wedi canslo, rhowch arian y tocyn fel rhodd i gadw’r clwb i fynd. Prynwch CDiau a nwyddau can gerddorion. Mae ffrydio cerddoriaeth yn talu tua 0.01c ac yn aml yn talu 18 mis yn ddiweddarach. Wneith CD rhoi rhwng £5 a £10 yng nghronfa’r band. Wneith hwn hefyd cefnogi’r label sydd wedi buddsoddi er mwyn sicrhau fod CDiau eich hoff berfformwyr ar gael i chi. Mae rhai bandiau fel Trials of Cato a Calan yn cynnal ymgyrchoedd cyllido torfol i adennill arian a gollwyd o ganlyniad i deithiau yn cael eu canslo. Cyfrannwch! Wneith hyn olygu bydd eich band yn derbyn peth incwm a fyddwch chi’n derbyn gwersi un wrth un gyda’ch hoff gerddorion- neu yn achos Calan, y siaced anhygoel yna! Mae gan rhai bandiau cyfrifon Patreon, tanysgrifiad misol i dderbyn gostyngiadau a’r prisoedd CD neu docynnau gig. Os fyddwch chi’n trio cewch chi’ch rhyfeddu am ba mor hawdd yw hi i gefnogi eich hoff gerddorion.

Mae yna hefyd ffyrdd mwy arbrofol allwch chi eu cefnogi nhw. Mae Facebook (ynghyd a phlatfformau eraill) yn gallu ffrydio perfformiadau yn fyw. Fe allwch chi ffilmio gig a gofyn i’r gynulleidfa talu i weld y sioe ar lein. Fe allwch chi archebu gwers ar Skype. Os mae Cwmni Brenhinol Shakespeare yn gallu ei wneud gyda Odeon (mae sinemâu eraill ar gael) fe allwch chi hefyd.

Byddwn yn gweithio i weld sut allwn ni rhedeg ein gweithgareddau dros yr Haf yn ddiogel a chynnig opsiynau gwahanol. Fyddwn ni’n gadael i chi wybod pan mae gyda ni rhywbeth newydd i rannu gyda chi. Yn y cyfamser, arhoswch yn ddiogel, golchwch eich dwylo a gadewch i ni wybod os ydych yn dod o hyd i unrhyw bapur tŷ bach.