Mae S4C am ddathlu’r adfywiad cyffrous yn y byd gwerin Cymraeg trwy gynnal Wythnos Werin rhwng dydd Llun, 14 Ebrill a dydd Sul, 20 Ebrill.
 
Fe fydd yr wythnos o raglenni yn rhoi llwyfan i lond gwlad o berfformwyr cyfoes sy’n tynnu sylw rhyngwladol at gyfoeth cerddorol Cymru.

 
Bydd Wythnos Werin S4C yn cynnwys y rhaglen gyntaf mewn cyfres bwysig newydd Y Goeden Faled sy’n dechrau nos Fawrth, 15 Ebrill pan fydd y gantores Cerys Matthews yn adrodd hanes cerddoriaeth werin Cymru.
 
Mae’r uchafbwyntiau eraill yn cynnwys Noson yng Nghwmni Al Lewis nos Sadwrn, 19 Ebrill lle mae’r cyfansoddwr o Bwllheli, aeth ar daith gyda Jools Holland y llynedd yn perfformio rhai o’i hoff ganeuon.
 
Ac fe fydd cyngerdd acwstig go arbennig nos Iau, 17 Ebrill pan fydd yr athrylith gerddorol Meic Stevens yn perfformio rhai o’i ganeuon gorau.
 
Gallwn hefyd fwynhau taith gerddorol a gweledol yn edrych ar y cyfoeth o gerddoriaeth a cherddorion traddodiadol yng Nghymru yn y gyfres ddwy ran newydd Y Ffwrnes Gerdd nos Wener a nos Sadwrn, 18 a 19 Ebrill.
 
Meddai Gaynor Davies, Comisiynydd Cynnwys S4C, “Mae ein perfformwyr gwerin cyfoes yn haeddu llwyfan arbennig – a dyna pam rydym yn cynnal yr wythnos yma ar S4C. Mae yna adfywiad cyffrous yn y byd cerddoriaeth werin yng Nghymru ac rydym eisiau bod yng nghanol y cyffro trwy ddarlledu amrywiaeth eang o raglenni sy’n dathlu, difyrru a bwrw goleuni newydd ar y traddodiad yng Nghymru.
 
Bydd yr wythnos yn dechrau nos Lun, 14 Ebrill gyda rhaglen o’r 1980au yn dilyn y band gwerin Ar Log ar eu taith o gwmpas America. Nos Fawrth, 15 Ebrill mewn rhaglen o 1986, cawn fwynhau perfformiad o’r Majestic, Caernarfon gan y band Runrig o’r Alban sydd eleni yn dathlu eu pen-blwydd yn 40 oed.
 
Bydd cyfle arall i ddilyn yr artist eiconig Catrin Finch, wrth iddi olrhain hanes ein hofferyn cenedlaethol, y delyn nos Fercher, 16 Ebrill. Yr un noson, bydd cyfle arall i weld rhaglen deyrnged i’r diweddar Elfed Lewys, y pregethwr, canwr a’r cyfansoddwr a oedd yn un o sefydlwyr Gŵyl Werin y Cnapan.
 
Yn y rhaglen Gwerin o’r Stiwdio Gefn nos Sul, 20 Ebrill, cawn uchafbwyntiau rhai o berfformiadau gwerin y gyfres Y Stiwdio Gefn.
 
Yn ei chyfres newydd ar S4C bydd y gantores Cerys Matthews yn mynd â’r gwylwyr ar daith wrth iddi hel achau rhai o ganeuon gwerin hynaf Cymru.
 
“Bob wythnos byddwn ni’n edrych ar ddwy gân, ac yn eu defnyddio nhw fel cwmpawd i weld lle yn y byd fyddan nhw’n mynd â ni,” meddai Cerys. “Mae eu straeon wastad yn ein syfrdanu.
 
“Rydw i wedi treulio fy mywyd yn dilyn straeon caneuon gwerin. Caneuon am newyn, rhyfel, mamolaeth, hunanladdiad, cariad, does dim byd yn dabŵ; gall dwy funud o gân werin ddweud llawer o Arneddwen aml iawn mae rhai o’r caneuon ry’n ni’n ystyried fwya’ Cymreig yn gysylltiedig â gwledydd eraill,” esbonia Cerys.
 
Am fwy o fanylion ac amseroedd darlledu’r rhaglenni’r Wythnos Werin, ewch i s4c.co.uk.