Mae’r Eisteddfod yn prysur agosáu ac mae rhaglen y Tŷ Gwerin yn addo gwledd o ddawns, cerddoriaeth byw a llu o weithgareddau trwy gydol yr wythnos. Lleolir iwrt Tŷ Gwerin ger yr Eglwys Norwyaidd a fydd mynediad i’r gweithgareddau a pherfformiadau am ddim.

“Y Bwthyn” yw un o ychwanegiadau newydd y maes eleni. Yn “Y Bwthyn” leoli’r stondinau trac, Cymdeithas Ddawns Werin Genedlaethol Cymru a Clera wrth ochr y Tŷ Gwerin. Yn “Y Bwthyn” fydd siop trac yn gwerthu CDau a llyfrau gwerin a thraddodiadol.

Uchafbwynt gwerin yr Eisteddfod eleni fydd perfformiad gwefreiddiol Pendevig ar nos Sul yn y Pafiliwn, sydd eleni wedi’i leoli yn y Theatr Donald Gordon yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Mae tocynnau ar gael yma: https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/pendevig/?tab=&&lang=cy-GB