Pwy ‘dy pwy

Tîm Gweithrediadau trac

Danny Kilbride

Danny Kilbride

Cyfarwyddydd

Mae Danny wedi bod yn gerddor proffesiynol ar hyd ei oes, ac yn un o sylfaenwyr trac.

Blanche Rowen

Blanche Rowen

Rheolydd Cwmni

Mae cefndir Blanche ym maes gwybodaeth a chynhyrchu cylchgronau; mae hi’n gantores ac yn gerddor.

Elisa Morris

Elisa Morris

Gweinyddydd Datblygu a Phresenoldeb ar y We

Mae Elisa yn gerddor, cantores, clocsiwr ac yn alwr twmpath. Graddiodd o gwrs BA Daearyddiaeth ac mae nawr yn astudio gradd meistr mewn Rheoli Celfyddydau yn Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Ymddiriedolwyr trac

Marlene Davies

Marlene Davies

Cadeirydd

Marlene yw cyn-bennaeth Cyfrifyddu a Chyllid yn Ysgol Fusnes Morgannwg ym Mhrifysgol Morgannwg Pontypridd, mae hi hefyd yn gantores.

Jim Blythe

Jim Blythe

Ymddiriedolwr

Mae Jim yn awdur ac yn gyn-ddarlithydd marchnata ym Mhrifysgol Morgannwg, ac mae ganddo ddiddordeb hirsefydlog mewn cerddoriaeth.

Dr Keith Floyd

Dr Keith Floyd

Ymddiriedolwr

Mae Dr Keith Floyd yn ffermwr ac yn ddarlithydd wedi ymddeol. Mae en ffidlwr a dawnsiwr, ac yn un o hoelion wyth sin werin Aberystwyth.

Francis Brown

Francis Brown

Ymddiriedolwr

Hyrwyddwr cerdd a blogiwr yw Francis a fe sy’n rhedeg Newsoundwales gan weithio’n bennaf gydag actiau Cymreig megis Brigyn ac Al Lewis. Mae ei gefndir proffesiynol ym myd personél, rheoli ac hyfforddiant.

Terry Duffy

Terry Duffy

Ymddiriedolwr

Mae Terry yn berfformiwr sydd yn chwarae’r mandolin, ffidil a’r banjo, ac yn canu a dawnsio gyda Dawnswyr Delyn. Mae e’n drefnydd prosiect i Clera, gyda chefndir ym maes iechyd a diogelwch rhyngwladol.

Catherine Bartlett

Catherine Bartlett

Ymddiriedolwraig

Mae gan Catherine radd mewn Cyfrifeg a Chyllid. Mae ganddi brofiad sylweddol wirfoddoli gyda phobl ifanc a datblygu sgiliau.

Noddwyr trac

Frank Hennessy

Frank Hennessy

Noddwr

Mae Frank yn berfformiwr a chyfansoddwr, ac yn hen ffrind i trac. Mae e’n cyflwyno ‘Celtic Heartbeat’ i BBC Radio Wales- rhaglen am wreiddiau Gwerin a cherddoriaeth acwstig.

Dafydd Iwan

Dafydd Iwan

Noddwr

Dafydd Iwan yw’r canwr gwerin protest Cymreig mwyaf eiconig, ac un o sylfaenwyr Recordiau Sain, cwmni recordiau mwyaf Cymru.

Huw Stephens

Huw Stephens

Noddwr

Huw Stephens yn gyflwynydd radio â sioeau ar BBC Radio 1 a BBC Radio Cymru, ac yn un o sylfaenwyr yr ŵyl Swn.

Kevin Brennan

Kevin Brennan

Noddwr

Kevin Brennan yw Cadeirydd y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar gyfer y Celfyddydau Gwerin. Mae’n AS Llafur dros Orllewin Caerdydd a Gweinidog yr Wrthblaid Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a’r Celfyddydau a Threftadaeth.

dyddiadur trac
cyfeiriadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org