Yr Artist neu’r Band Gorau Sy’n Dechrau Dod I’r Amlwg

NoGood Boyo
Tant
The Trials of Cato
VRï

Dewch o hyd i holl enillwyr Gwobrau Gwerin Cymru 2019 YMA