Rydym yn awyddus i ehangu ein gwaith gyda phobl ifanc dros y pum mlynedd nesaf. Rydym yn edrych i ehangu Gwerin Gwallgo, Gwerin Iau a pharhau ein gwaith gyda AVANC, ein hensemble gwerin ieuenctid gwerin genedlaethol cyntaf. Mae pobl hefyd wedi gofyn i ni i gysylltu rhaglennu Dysgu Creadigol ysgolion Cymru, creu ffyrdd newydd o weithio gyda dawnsfeydd traddodiadol, cyrraedd cymunedau newydd a chynnig cyfleoedd i bobl sydd a dim profiad o’n celfyddydau traddodiadol. Rydym yn gwneud hyn drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac yn ogystal â hyn efallai byddwn yn edrych i rhedeg gweithgareddau drwy gyfrwng ieithoedd eraill.

Golygai hyn bod rhaid i ni gynyddu’r nifer o bobl rydym yn gweithio gyda nhw, adeiladu perthnasoedd newydd a gweld beth yw’r anghenion hyfforddiant presennol. Ein cam cyntaf yw adeiladu cronfa ddata o gerddorion, tiwtoriaid, mentoriaid, dawnswyr, cantorion a hyfforddwyr y gallwn alw arnynt.

Cysylltwch os ydych yn:

  • gweithio gyda phobl ifanc
  • gweithio mewn maes gwahanol ond hoffech weithio gyda’n traddodiadau
  • gweithio gyda grwpiau sydd yn anodd eu cyrraedd neu gyda chymunedau sydd ddim yn siarad Cymraeg
  • gweithio mewn ysgolion fel rhan o ddarpariaeth gwasanaeth cerddoriaeth
  • gerddor newydd sydd yn edrych i ehangu eich gyrfa

Hoffwn glywed wrthoch chi os oes gennych unrhyw syniadau neu os hoffech chi gymryd rhan. Anfonwch e-bost i trac@trac-cymru.org gyda’ch CV