Bydd gwobrau blynyddol y Radio 2 Folk Awards yn cael ei gynnal ym Manceinion ar nos Fercher y 16eg o Hydref.

Pob lwc i bawb sydd wedi cael eu henwebu ond yn enwedig i Gwilym Bowen Rhys, Catrin Finch & Seckou Keita, The Trials of Cato a VRï!!

Hefyd, pob lwc i Tant ar nos Fawrth (15/10/19) sydd wedi cael eu henwebu ar gyfer y BBC Radio 2 Young Folk Award! Waneth Tant gwrdd am y tro cyntaf ar ein cwrs Gwerin Gwallgo felly rydym yn falch iawn o weld nhw yn mynd o nerth i nerth.

Gwrandewch ar y gwobrau ar Radio Cymru gyda Lisa Gwilym YMA

neu ar Radio 2 YMA