Mae’n foddhad aruthrol i ni bod y Loteri Genedlaethol wedi dewis 10 Mewn Bws ar gyfer rownd derfynol eu Gwobrau eleni. Un o ddim ond tri phrosiect o Gymru, a’r unig gynnig o Gymru sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yng nghategori’r Celfyddydau, mae angen eich pleidleisiau ar ein prosiect arloesol ni!

Dewisodd y prosiect ddeg cerddor ifanc o Gymru – rhai yn werinwyr, eraill o gefndir cerddorol gwahanol – eu cyflwyno i rai o’n cynheiliaid traddodiad pwysicaf ac i archifau sain y Llyfrgell Genedlaethol ac Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, ac yna eu herio nhw i gyfansoddi a threfnu albwm o gerddoriaeth werin Gymreig sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif. Mae’r CD a’r daith sy’n ffrwyth y prosiect wedi derbyn cymeradwyaeth wresog, ac wedi arwain at berfformiadau yng Ngwyliau Sŵn a’r Gelli Gandryll, fel act cynnal i Cerys Matthews. Cynnyrch meddwl ein Swyddog Prosiect, Angharad Jenkins oedd 10 Mewn Bws, a fe’i gyllidwyd gan y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

vote-for-us-wGallwch ddarllen rhagor am ein deg cerddor yma, gwrando ar yr albwm yma ac mae rhestr o fideos a ffilmiwyd ar y daith ddiweddar ar gael yn y dudalen hafan.

Ond y peth pwysicaf oll – cliciwch y botwm i fwrw’ch pleidlais!