Calan on Stage

Gweithdy ymarferol ar gyfer cerddorion sy’n perfformio

Caerdydd, Dydd Sadwrn, Ionawr 23ain, 10.00 – 4.30

Diwrnod o hyfforddiant ymarferol yng ngofal Huw Williams (rheolwr y band gwerin Cymreig sydd wedi gwneud cymaint o argraff, Calan) a Steve Groves (cyn-olygydd rhaglenni ac adolygiadau cerdd gyda’r BBC). Bydd yn cynnwys

• rhwydweithio mewn digwyddiadau cynhadledd
• cysylltu â gwyliau
• sicrhau bod pobl yn gwrando ar eich cerddoriaeth a gosod eich stori o flaen y cyfryngau.

Dywed Huw Williams “Roedd rhaid i mi ddysgu fy nghrefft ar yr heol, ond os ydy cerddorion Cymreig yn mynd i ennill y llwyddiant sy’n ddyledus iddynt, mae angen arnynt mwy na thalent. Bydd Steve Groves a finnau’n eich tywys drwy dechnegau syml ond effeithiol a fydd yn gwneud yn siwr bod pobl yn gwrando ar eich cerddoriaeth, ac yn dangos i chi sut mae gwneud y camau dilynol cywir i sicrhau canlyniad llwyddiannus”.

Mae gan trac gysylltiadau â FAI (Folk Alliance International), AFO (Association of Festival Organisers), WOMEX, Showcase Scotland/Celtic Connections a’r EFEx newydd (English Folk Expo). Hoffen ni annog artistiaid o Gymru sydd yn awyddus i dderbyn gwaith yn y Deyrnas Gyfunol i feithrin y sgiliau a’r cysylltiadau a fydd yn eu galluogi i fynd â cherddoriaeth Cymru i bedwar ban.

Archebwch eich lle nawr: pris tocyn â chymhorthdal yw £15. Cliciwch yma i gofrestri
Nodwch os gwelwch yn dda y traddodir yr hyfforddiant drwy gyfrwng y Saesneg
Darperir te a choffi; dewch â phecyn cinio

Lleoliad: Cerdd Gymunedol Cymru
Uned 8, 24 Heol Norbury, Y Tyllgoed, Caerdydd, CF5 3AU