Rydym yn falch iawn i gyhoeddi prosiect trawsiwerydd gyda Music Prince Edward Island ac English Folk Dance and Song Society. Y ffordd orau i helpu cerddorion o wledydd ac ardaloedd bychain i gyrraedd cyfleodd a marchnatau newydd ye helpu ein gylidd. Mae hwn yn gam cyntaf ffurfiol yng nghyfeiriad honno.

Eleni yr ydym yn anfon Kizzy Crawford,un o’n cantorion ac ysgrifennwyr gorau ni i Prince Edward Island, Canada i weithio gyda Tim Chaisson. Mae Kizzy yn un o prosiect Gorwelion 12 ac wedi ymddangos yn Ffwrnes Gerdd; gydweithrediad trac, Cyngor Celfyddydau a and S4C. Mae Tim yn chanwr ac chyfansoddwr o fri sydd yn ymddangos yn rheolaidd ar sioeau TV ac newydd ddod yn ôl o daith llwyddianu o Awstralia.

Byddant yn cyd-ysgrifennu ac wedyn yn gwneud taith byr o arfordir Iwerydd Canada ac wedyn yn mynd i Showcase PEI yn Charlottetown dechrau mis Hydref.

Yma daw taith fychan o Gymru a’r TU fydd yn cwbwlhau gyda chyngerdd arddangos yngyd â Dan Walsh o Loegr a Meaghan Blanchard, PEI yng Nghynhadledd Association of Festival Organisers, Nottingham.

Ein Partneriaid