Os hoffech chi gymryd rhan neu wylio’r Noson Lawen cofrestrwch YMA

Fydd y Noson Lawen am ddim ac yn cael ei gynnal ar Zoom ar nos Sul y 21ain o Chwefror am 6yh. Mae croeso i bobl ifanc 11-18 oed gymryd rhan.

Fydd y hwn yn gyfle i’r bobl ifanc gweld eu ffrindiau o’r cwrs ac i berfformio o flaen eu cyfoedion. Y Noson Lawen yw uchafbwynt y cwrs i nifer o bobl felly roeddwn ni’n meddwl byddai’n hyfryd codi calonnau pawb trwy geisio ail-greu’r awyrgylch gymaint ag y gallwn ni.

Mae croeso i’r bobl ifanc perfformio yn fyw, recordio fideo a’i anfon mewn neu ddod i wylio’r perfformiadau. Fe all y fideos o flaen llawn fod yn recordiadau unigol neu yn berfformiadau grŵp. Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau neu eisiau help yn rhoi fideos at ei gilydd anfonwch neges ata i (elisa@trac-cymru.org)