Newyddion

Pwy Sydd Yna?

Pwy Sydd Yna?

Rydym yn awyddus i ehangu ein gwaith gyda phobl ifanc dros y pum mlynedd nesaf. Rydym yn edrych i ehangu Gwerin Gwallgo, Gwerin Iau a pharhau ein gwaith gyda AVANC, ein hensemble gwerin ieuenctid gwerin genedlaethol cyntaf. Mae pobl hefyd wedi gofyn i ni i gysylltu...

Alan James

Alan James

Sioc a thristwch ddaeth dros dîm trac wrth glywed am farwolaeth annisgwyl Alan James dros y penwythnos. Roedd Alan yng nghanol gweithio a’r rhaglen datblygu artistiaid trac yn mentora rhai o’n hartistiaid proffesiynol. Fe weithiodd ef gyda ni yn y gorffennol yn...

Previously

A timeline in pictures…
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2019 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org