Newyddion

Tŷ Gwerin 2018- Beth sy’n digwydd

Tŷ Gwerin 2018- Beth sy’n digwydd

Mae’r Eisteddfod yn prysur agosáu ac mae rhaglen y Tŷ Gwerin yn addo gwledd o ddawns, cerddoriaeth byw a llu o weithgareddau trwy gydol yr wythnos. Lleolir iwrt Tŷ Gwerin ger yr Eglwys Norwyaidd a fydd mynediad i’r gweithgareddau a pherfformiadau am ddim. “Y Bwthyn”...

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2018 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org