Newyddion

Gwybodaeth defnyddiol yn ystod COVID-19

Gwybodaeth defnyddiol yn ystod COVID-19

1. Perfformwyr Proffesiynol Ffrydio Byw Perfformiwch yn fyw o’ch cartref a gadewch i bobl wybod amdano ar dudalen Facebook Corona Concert. Fe allwch chi wneud hyn am ddim neu werthu tocynnau gyda dolen Zoom Tiwtora Digidol Ydych chi’n cynnig gwersi digidol? Oes gyd ni...

Gwybodaeth defnyddiol yn ystod COVID-19

Ymateb i Covid-19

Helo, Rydym yn wynebu amser heriol ac mae’r byd cerddoriaeth draddodiadol yn wynebu sialensiau penodol. Mae ein cerddoriaeth a’n dawns yn naturiol yn ddigwyddiadau cymdeithasol ond mae nawr risg ynghlwm â ymgynnull mewn ceginau, neuaddau eglwys a bariau. Gyda...

Archebwch nawr ar gyfer Gwerin Gwallgo 2020!

Archebwch nawr ar gyfer Gwerin Gwallgo 2020!

Archebwch nawr ar gyfer Gwerin Gwallgo 2020! Bydd y cwrs yn cael ei gynnal yn ystod hanner tymor with Chwefror o'r 17/02/20 i'r 20/02/20 yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn. Cwrs preswyl pedwar dydd bywiog i bobl ifanc o 11 i 18 mlwydd oed yw Gwerin Gwallgo. Archebwch...

Previously

A timeline in pictures…
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org