Newyddion

Lawnsio Gwobrau Gwerin Cymru

Lawnsio Gwobrau Gwerin Cymru

Mae Noddwr trac Frank Hennessy wedi trafod sawl tro gyda ni hyd y blynyddoedd am ba mor braf fyddai i gael Gwobrau Gwerin arbennig i Gymru, i dynnu sylw at y gerddoriaeth wych sydd yma. O’r diwedd, mae’r amser wedi dod i fwrw ati gyda chefnogaeth BBC Radio Wales a BBC...

Previously

A timeline in pictures…
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2019 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org