Newyddion

Mae Trac Cymru yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd

Mae Trac Cymru yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd

Ein Cenhadaeth yw i “Ddatblygu celfyddydau gwerin perfformiadol Cymru fel traddodiad byw i’w rannu a’i fwynhau gan gynulleidfaoedd a pherfformwyr ar bob lefel, yng Nghymru a ledled y byd.” Wrth i ni ddynesu at ein pen-blwydd yn un ar hugain oed, rydym yn falch o weld...

Previously

A timeline in pictures…
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org