Ydach chi’n chwarae offeryn, canu, dawnsio neu yn meddu sgil sy’n berthnasol i gadw band ifanc ac uchelgeisiol ar y lôn? Dyn ni eisiau creu grŵp werin fwya, orau erioed ac dyn ni am ysbrydoli cenhedlaeth newydd o gerddorion gwerin Cymru i i siapio tirwedd a dyfodol cerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru.

Mae AVANC yn agored i unrhywun o oedran 16-25 sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru, sy’n angerddol am gerddoriaeth ac awydd datblygu eu gyrfa.Rydym yn croesawu chwaraewyr ar offerynau ‘gwerin’ traddodiadol oll – y ffidlau, ffliwtiau a’r telynnau ayyb, ond yn ogystal dyn ni’n awyddus iawn i gael ceisiadau oddi wrth drymwyr/offerynwyr taro, baswyr, cantorion, allweddellwyr, DJ’s, a chwaraewyr a phres…mae chwarae aml-offerynnau yn bositif mawr i ni! Yn ogystal a hyn mae gennym le ar gyfer un technegydd sain/rheolwr taith, i dderbyn hyfforddiant ac i ofalu am holl anghenion technegol a gweithredol y band.

Mae’r tymor yn cynnwys tair cwrs preswyl intensif, lle byddem yn gweithio ar ddatblygu repertoire, sgiliau perfformio a delwedd cyfan y band. Ar ben hyn, mi fydd o leiaf tair perfformiad cyhoeddus pob tymor, gyda’r rhan helaeth o’r rhain yng Nghymru.

Gan fod AVANC yn prosiect trac, mudiad cenedlaethol Cymru i ddatblygu’r celfyddydau traddodiadol, gyda nawdd ariannol Colwinston Trust i ddatblygu artistiaid ifanc rhagorol, mae ymroddiad llawn yn hanfodol gan bob aelod, ac mae disgwyl i bob ymgeisydd i fod ar gael ar gyfer pob gweithgaredd drwy’r tymor.

I YMGEISIO: Gyrrwch biog fer, datganiad 100 o eiriau i esbonio eich diddordeb yn y brosiect a fideo byr ohonnoch yn chwarae, canu neu ddawnsio i trac@trac-cymru.org erbyn Medi 15eg. Dylai’r fideo fod heb ei olygu, ac yn cynnwys sain byw – y cynnwys sy’n bwysig, nid gynhyrchiad slic!

Gan edrych ymlaen i glywed gennych, ac at gydweithio yn fuan!

Pob hwyl,

Patrick Rimes

(Cyfarwyddwr artistig/Artistic director)

Mwy o wybodaeth am AVANC YMA