Llongyfarchiadau mawr i The Trials of Cato am ennill y wobr am yr Albwm Orau yn y Radio 2 Folk Awards am eu halbwm cyntaf Hide and Hair! Ewch i wrando ar yr albwm!
Llongyfarchiadau mawr hefyd i Catrin Finch a Seckou Keita am dderbyn y wobr am y deuawd/ band orau ac i Seckou Keita am hefyd ennill gwobr cerddor y flwyddyn.

Roedd hi’n anhygoel gweld cymaint o artistiaid Cymreig yn cael eu henwebu eleni ac felly llongyfarchiadau i Gwilym Bowen Rhys, VRï ac i Tant am eu henwebiadau.

Gwrandewch ar y hanes o gefn llwyfan gyda Lisa Gwilym a Iolo Whelan yma: https://www.bbc.co.uk/programmes/b075tffd
Gwrandewch ar y seremoni wobrwyo ar Radio 2 yma: https://www.bbc.co.uk/programmes/m0009ch3