Mae Noddwr trac Frank Hennessy wedi trafod sawl tro gyda ni hyd y blynyddoedd am ba mor braf fyddai i gael Gwobrau Gwerin arbennig i Gymru, i dynnu sylw at y gerddoriaeth wych sydd yma. O’r diwedd, mae’r amser wedi dod i fwrw ati gyda chefnogaeth BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru yn ogystal â Chyngor Celfyddydau Cymru a ffigurau sylweddol byd cerddoriaeth werin Cymru, Huw Williams a Stephen Rees. Am y tro cyntaf fydd Gwobrau Gwerin Cymru yn cael ei cynnal yng Ngwanwyn 2019.

Darllenwch mwy am y gwobrau yma