Llongyfarchiadau i Jordan Price Williams am dderbyn lle ar Rhaglen Mentora Artistiaid EFEx 2019/2020. Mae Jordan yn perfformio fel rhan o fandiau VRï, NoGood Boyo, Pendevig ac Elfen.

Mae’r Rhaglen Mentora Artistiaid EFEx yn cefnogi artistiaid sydd yn dod i’r amlwg ar y sin gwerin, ‘roots’ ac acwstig yn ei datblygiad proffesiynol gyda phwyslais ar ddod yn barod i allforio eu gwaith. Yn ystod y 12 mis, bydd yr artistiaid yn cynllunio a datblygu eu gyrfa, perfformio mewn marchnadoedd newydd, yn ceisio am arian, ehangu eu rhwydwaith proffesiynol ac yn paratoi ar gyfer arddangosfeydd rhyngwladol. Flwyddyn ddiwethaf cymerodd Angharad Jenkins a Gareth Bonello rhan ym mheilot y Rhaglen Mentora Artistiaid.

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth am EFEx YMA