Gadewch i ni wybod am eich profiadau chi! Hoffai trac wybod mwy am y digwyddiadau dawnsio traddodiadol Cymreig sy’n cael eu cynnal ar draws Gymru gyfan. Mae hyn er mwyn cynorthwyo datblygu prosiectau dawns newydd yng Nghymru. Os ydych yn dawnsio, yn dysgu, yn gerddor, yn cynnal digwyddiadau, wedi bod yn dawnsio am fis neu am ddegawdau mae gennym ddiddordeb yn eich profiadau.

Dilynwch y ddolen er mwyn ateb yr holiadur cyfrinachol: https://goo.gl/forms/5MBScM9ugK5Z4faw1

A fyddwch chi mor garedig a rhannu’r holiadur gydach ffrindiau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr holiadur ebostiwch: elisa@trac-cymru.org