1. Perfformwyr Proffesiynol

Ffrydio Byw

Perfformiwch yn fyw o’ch cartref a gadewch i bobl wybod amdano ar dudalen Facebook Corona Concert. Fe allwch chi wneud hyn am ddim neu werthu tocynnau gyda dolen Zoom

Tiwtora Digidol

Ydych chi’n cynnig gwersi digidol? Oes gyd ni eich manylion yn ein cyfeiriadur? Os na, gadewch i ni wybod.

Cyfeiriadur Digwyddiadau Cerddoriaeth Digidol

Mwy o wybodaeth a. am yr offer gallwch ddefnyddio i redeg digwyddiadau cerddoriaeth yn ddigidol. Mwy wybodaeth YMA

Cefnogaeth Uniongyrchol

   • Ko-fi.com platfform i gefnogi artistiaid (yn debyg i Patreon ond mae’n edrych yn haws ei ddefnyddio a does dim ffioedd
   • Folk Corona– Arwerthiant sy’n codi arian i artistiaid sydd cael ei redeg gan asiant yng Ngogledd Cymru, Kelda Manley. Mae artistiaid yn cynnig nwyddau, gwaith celf, crefftau a phob math o bethau eraill ar gyfer yr ocsiwn. Ewch edrych arno

Dolenni â gwybodaeth ddefnyddiol

Dolenni defnyddiol yma:

Caerdydd Creadigol

Manchester International Festival

Grantiau a benthyciadau gan lywodraeth y DU

Mwy o wybodaeth YMA

Cronfa Caledi’r Undeb Cerddorion

Mwy o wybodaeth YMA

Yn dibynnu ar sut yr ydych yn diffinio eich busnes mae yn gymorth ar gael ar gyfer busnesau hamdden a lletygarwch.

2. Sut i gefnogi artistiaid

Mae COVID-19 wedi gweld miloedd o gigs yn cael eu canslo ar draws y byd.

Mae hyn yn gallu fod yn enwedig dinistriol i gerddorion gwerin, artistiaid sy’n dechrau dod i’r amlwg ac i’r bobl sy’n ceisio adeiladu ei gyrfaoedd mewn diwydiant anodd.

Pan fyddwn ni’n dod trwy’r pandemig yma allwn ni ddim gadael i’r diwydiant cerddoriaeth fod yn un o’r nifer o ddioddefwyr. Os na allwn ni gefnogi gwyliau, lleoliadau, ond fwyaf pwysig, artistiaid trwy gydol yr amser anodd hwn, fyddwn ni efallai ddim yno i ni fwynhau yn y dyfodol.

Beth allwch chi wneud i helpu?

  • Prynwch nwyddau oddi ar wefannau eich hoff artistiaid. CDiau, Crysau-t a beth bynnag arall maent yn ei werthu. CDs, T-shirts, whatever else they are selling.
  • Cyfrannwch i apelion godi arian artistiaid. Edrychwch ar rai tudalennau Facebook i weld beth maent yn eu gwneud gallwch chi gefnogi. Efallai allwch chi brynu tocyn ar gyfer gig maent yn ffrydio yn fyw, cyfrannu at apêl codi arian (mae Calan a Trials of Cato yn barod yn gwneud hyn oherwydd bod taith wedi ei ganslo, neu efallai rhywbeth arall. Os mae eich hoff ŵyl wedi ei ganslo, os ydych yn gallu fforddio gwneud, cyfrannwch bris y tocyn iddynt fel rhodd neu gwrthodwch yr ad-daliad.
  • Lobïwch eich AS i ymestyn tâl salwch o’r diwrnod cyntaf i weithwyr â chyflog isel, oriau sero a gweithwyr llawrydd. Mwy o wybodaeth HERE
  • • Rhowch gyfraniad i Help Musicians UK
  • (Diolch i’n ffrindiau o EFEx am y wybodaeth yma)

3. Rhannu alawon a chaneuon

Mae yna nifer o lwyfannau ar y we wedi cael eu sefydlu