Gwobrau Gwerin Cymru 2019

Ym mis Ebrill 2019, bydd gan Gymru gwobrau gwerin newydd sbon.

Bydd y gwobrau yn dathlu perfformwyr talentog y sin gerddoriaeth gwerin a thraddodiadol Cymru sydd wedi blodeuo yma yng Nghymru yn ogystal â gwneud argraff sylweddol mewn gwyliau ar draws y D.U. a thramor. Yn 2018 Cymru oedd Partneriaid Rhyngwladol y gŵyl arddangos ‘English Folk Expo’, ym Manceinion. Cymru hefyd oedd y wlad o dan sylw yng ngŵyl enfawr ryng-geltaidd An Oriant yn Llydaw sy’n croesawu 70,000 o ymwelwyr bobl blwyddyn. Perfformiodd y band talentog Alaw yn y Neuadd Frenhinol Albert yn Awst 2018 fel rhan o Proms Gwerin y BBC.

Mae Gwobrau Gwerin Cymru wedi ei greu gan bartneriaeth rhwng trac, BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a a ffigurau sylweddol byd cerddoriaeth werin Cymru fel Huw Williams a Stephen Rees. Bydd y gwobrau yn cael eu cyflwyno ar y 11eg o Ebrill mewn noswaith o ddathlu yn Neuadd Hoddinott yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. Fydd y noswaith yn cael ei ddarlledu yn hwyrach ar raglen Celtic Hearbeat Frank Hennessey ar BBC Radio Wales ac ar raglen Lisa Gwilym, Awr Werin Lisa Gwilym ar BBC Radio Cymru.

Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis o restr hir fydd wedi’i lunio gan y panel enwebu fydd yn cynrychioli trefnwyr clybiau a gwyliau, cerddorion ifanc, yr hen do, newyddiadurwyr, darlledwyr, hyrwyddwyr, ymgyrchwyr a selogion.

Bydd enwebiadau ar gyfer y categorïau canlynol yn cael eu cyhoeddu drwy gydol mis Mawrth:

 • Y grŵp gorau
  • Alaw
  • Calan
  • Jamie Smith’s Mabon
  • VRï
 • Yr artist/ band gorau sy’n dechrau dod i’r amlwg
  • NoGood Boyo
  • Tant
  • The Trials of Cato
  • VRï
 • Y gân Gymraeg wreiddiol orau
  • Bendigeidfran- Lleuwen
  • Cân y Cŵn- Gwyneth Glyn
  • Swn ar Gardyn Post- Bob Delyn a’r Ebillion
  • Y Gwyfyn- The Gentle Good
 • Y gân Gymraeg draddodiadol orau
 • Y gân Saesneg wreiddiol orau
 • Y trac offerynnol gorau
 • Yr artist unigol gorau
 • Yr albwm gorau
 • Y perfformiad byw gorau

 

Bydd y panel beirniadu hefyd yn gwobrwyo Gwobr Cyflawniad Oes a ‘Gwobr Gwerin’ fydd yn cael ei gyflwyno i’r casgliad orau o dair tôn wreiddiol yr arddull traddodiadol Cymreig a anfonwyd i ni mis diwethaf.

Dilynwch ni ar Trydar: https://twitter.com/GwobrauGwerin a Facebook: https://www.facebook.com/Gwobrau-Gwerin-Cymru-Wales-Folk-Awards-308134566528543/ ar gyfer yn newyddio a cyhoeddiadau i gyd

Newyddion Gwobrau Gwerin Cymru

 

 

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2019 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org