Gwobrau Gwerin Cymru 2019

Llun- Glyn Evans

Mae nawr gan Gymru gwobrau gwerin newydd sbon.

Dathlodd y gwobrau perfformwyr talentog y sin gerddoriaeth gwerin a thraddodiadol Cymru sydd wedi blodeuo yma yng Nghymru yn ogystal â gwneud argraff sylweddol mewn gwyliau ar draws y D.U. a thramor. Yn 2018 Cymru oedd Partneriaid Rhyngwladol y gŵyl arddangos ‘English Folk Expo’, ym Manceinion. Cymru hefyd oedd y wlad o dan sylw yng ngŵyl enfawr ryng-geltaidd An Oriant yn Llydaw sy’n croesawu 70,000 o ymwelwyr bobl blwyddyn. Perfformiodd y band talentog Alaw yn y Neuadd Frenhinol Albert yn Awst 2018 fel rhan o Proms Gwerin y BBC.

Mae Gwobrau Gwerin Cymru wedi ei greu gan bartneriaeth rhwng trac, BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a a ffigurau sylweddol byd cerddoriaeth werin Cymru fel Huw Williams a Stephen Rees. Cafodd y gwobrau yn cael eu cyflwyno ar y 11eg o Ebrill mewn noswaith o ddathlu yn Neuadd Hoddinott yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. Cafodd y noswaith yn cael ei ddarlledu yn hwyrach ar raglen Celtic Hearbeat Frank Hennessey ar BBC Radio Wales ac ar raglen Lisa Gwilym, Awr Werin Lisa Gwilym ar BBC Radio Cymru. Roedd perfformiadau byw trwy gydol y noson gan The Trials of Cato, Gwilym Bowen Rhys, VRï a Calan. 

Cafodd yr enillwyr eu dewis o restr hir cafodd ei lunio gan y panel enwebu oedd yn cynrychioli trefnwyr clybiau a gwyliau, cerddorion ifanc, yr hen do, newyddiadurwyr, darlledwyr, hyrwyddwyr, ymgyrchwyr a selogion.

Dyma’r enillwyr a’r rhestrau byrion:

 • Y grŵp gorau
  • Alaw
  • Calan – ENILLWYR
  • Jamie Smith’s Mabon
  • VRï
 • Yr artist/ band gorau sy’n dechrau dod i’r amlwg
  • NoGood Boyo
  • Tant
  • The Trials of Cato – ENILLWYR
  • VRï
 • Y gân Gymraeg wreiddiol orau
  • Bendigeidfran- Lleuwen – ENILLYDD
  • Cân y Cŵn- Gwyneth Glyn
  • Swn ar Gardyn Post- Bob Delyn a’r Ebillion
  • Y Gwyfyn- The Gentle Good

Newyddion Gwobrau Gwerin Cymru

 

 

 • Llun- John Morgan

  Y trac offerynnol gorau
  • Cyw Bach – VRï
  • Dawns Soïg/ Dawns y Gŵr Marw- Alaw – ENILLWYR
  • Diddanwch Gruffydd ap Cynan- Delyth & Angharad 
  • Mayfair at Rhayader 1927- Toby Hay
 • Yr artist unigol gorau
  • Cynefin
  • Gwilym Bowen Rhys – ENILLYDD
  • Gwyneth Glyn
  • The Gentle Good
 • Yr albwm gorau
  • Dal i ‘Redig Dipyn Bach – Bob Delyn a’r Ebillion
  • Llinyn Arian – Delyth & Angharad
  • Solomon – Calan
  • Tŷ ein Tadau- VRï – ENILLWYR
 • Y gân Gymraeg draddodiadol orau
  • Ffoles Llantrisant- VRï – ENILLWYR
  • Lliw Gwyn – Pendevig
  • Santiana – Alaw gyda Gwilym Bowen Rhys
  • Y Mab Penfelyn – Bob Delyn a’r Ebillion
 • Y gân Saesneg wreiddiol orau

  Llun- Alun Gaffey

  • Fall and Drop – Tagaradr 
  • Far Ago – Gwyneth Glyn
  • Here Come the Young – Martyn Joseph – ENILLYDD
  • These Are the Things – The Trials fo Cato
 • Y perfformiad byw gorau
  • Calan
  • Jamie Smith’s Mabon
  • Pendevig – ENILLWYR
  • Yr Hwntws

Aeth y Wobr Werin am y casgliad gorau o dair alaw wreiddiol i Huw Roberts o Fôn; adnabyddus am chwarae’r offerynnau Cymreig eiconig y delyn deires a’r crwth, yn ogystal â’r ffidil.

Cyflwynwyd y Wobr Cyflawniad Oes i Roy Saer am ei ddegawdau o waith ac ysgoloriaeth gyda chaneuon traddodiadol Cymru. Dechreuodd Roy gasglu a recordio caneuon gwerin Cymru yn y 1960au ac mae ei gasgliad yn graidd i’r archif canu gwerin yn Amgeuddfa Werin Sain Ffagan.

Dau grefftwr o Sir Gâr luniodd y tlysau – y gôf Aaron Petersen a’r turniwr coed John Morgan. Fe’u seliwyd ar ganwyllbren cannwyll frwyn o’r G18; mae pob un yn unigryw ac wedi’i lunio o bren lleol.
Mae gan y tlysau gysylltiad gwerinol teuluol – bu’r gôf David Petersen, tad Aaron, yn arwain y Ddirprwyaeth Cymreig yng Ngwyl Ryngwladol Lorient am flynyddoedd lawer, ac mae ei nai Sam yn aelod o grŵp trac – Ensembl Gwerin Ieuenctid Cymru.

Credit- John Morgan

Dilynwch ni ar Trydar: https://twitter.com/GwobrauGwerin a Facebook: https://www.facebook.com/Gwobrau-Gwerin-Cymru-Wales-Folk-Awards-308134566528543/

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org