Yn dilyn llwyddiant y llynedd, bydd y cwrs hwn, sydd yn bartneriaeth rhwng trac ac Urdd Gobaith Cymru, yn dychwelyd. Mae’r tiwtoriaid – Angharad Jenkins, Bethan Rhiannon a Gwenan Gibbard – i gyd yn arbennigo mewn cyflwyno cerddoriaeth a dawnsio gwerin i blant o bob oed. Yn ystod y penwythnos fe fydd cyfle i’r plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau cerddorol a dawnsio traddodiadol yn ogystal a gweithgareddau cyffrous Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn fel canwio, cwrs rhaffau uchel, bowlio a dringo.

Ar gyfer y gweithgaredd offerynnol, mi fyddai rywfaint o gefndir offerynnol yn sicr o helpu gan y bydd y tiwtoriaid yn cyflwyno alawon gwerin i’w dysgu o’r glust ond i rheiny sydd ddim yn offerynnwyr mi fydd digon o gyfle i ganu a chlocsio.

Bydd staff Glan-llyn yn gofalu am y plant tra eu bod yn y Gwersyll, a gellir trefnu trafnidiaeth (am bris ychwanegol) os bydd digon o alw.

Cynhelir y cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, ond mae croeso mawr i ddysgwyr.

I archebu: (yn wahanol i ddigwyddiadau eraill trac, mae’r Urdd yn trefnu archebion Gwerin Iau)
ffôn: GlanLlyn on 01678 541000 (during office hours)
ebost: glanllyn@urdd.org
neu printiwch y ffurflen archebu yma Gwerin Iau archebu booking a’i hanfon at: Cwrs Gwerin Iau, Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ST