Mae’r gweithdai hyn yn rhad ac am ddim i’r rhai sydd eisoes wedi bwcio lle ar yr Arbrawf Mawr, ond os nad ‘dych chi’n rhan ohono, peidiwch a cholli cyfle euraidd! Maen nhw’n agored i’r cyhoedd hefyd, am £5 yr un – a gallwch chi archebu ar lein nawr, yma: https://event.bookitbee.com/trac-music-traditions-wales-traddodiadau-cerdd-cym.

D.S. Mae’n bosib y fydd y rhaglen yn newid, os oes angen.

BEAM 2017: darllen mwy

Sadwrn 2.00-3.30

 • Trefnu alawon ar gyfer grwp – i unrhyw offeryn. Gyda Sam Humphreys
  Arddull ‘remix’ y 21ain ganrif yn ymuno â cherddoriaeth gwerin y 17eg ganrif. Fel grwp, edrychwn ar dechnegau gwahanol wrth greu trefniant unigryw o alaw traddodiadol Gymreig yn eich band neu ensemble.
 • Harmonica mewn amrant – croeso i ddechreuwyr pur. Gydag Aidan Sheehan
  Dysgwch chwarae’r “acordion poced” / “Mississippi Saxophone” / “Tin Sandwich” neu, fel arall, yr harmonica, a chael llawer o hwyl. Dewch â’ch harmonica deg-twll diatonig eich hun (yng nghywair G), neu gaiff y deg person cyntaf i ddangos diddordeb y cyfle i fenthyg offeryn. Dysgwch chwarae alawon gwerin go-iawn mewn un sesiwn hawdd ei defnyddio. Bydd Aidan yn darparu tabiau telyn hawdd-eu-darllen y gallwch eu cadw.
 • Mae’n hawdd i gyfansoddi gân gyda Huw Williams
  Mae Huw yn dysgu’r sgiliau a’r dulliau sydd angen i gyfansoddi eich can eich hunan. Tipiau a thriciau ar sut i ddatblygu eich alaw a geiriau eich hun. Os ydych naill ai’ gyfansoddwr o ddifri neu am gael hwyl, dyma’r gweithdy i chi. Does dim angen offeryn na’r gallu i chwarae un arnoch, ond cewch wrthgwrs ddod ag offeryn os mynoch.
 • Dawnsio gwerin cymdeithasol gydag Eirlys Phillips
  Croeso ‘nôl i Eirlys Phillips o barti ddawns leol Dawnswyr Talog gyda dawnsfeydd gan Pat Shaw ym mlwyddyn ei ganmlwyddiant. Nid oes angen profiad neu bartner, cael hwyl yw’r peth!

Sadwrn 3.45-5.15

 • Rhythmau i eich tiwns – i offerynau cyfeilio. Gyda Sam Humphreys
  Dysgwch, heriwch, a meistrolwch technegau a rhythmau strymio i gyfeilio cerddoriaeth traddodiadol. Rhowch effaith mwy deinameg i’ch offeryn wrth chwarae rîls, jigs a slip jigs.
 • Gweithdy telyn gyda Sioned Webb
  Gweithdy yn arbennig i’r delynorion gyda cyfansoddwraig, trefnydd, tiwtor a pherfformiwr
  Sioned Webb. Bydd Sioned yn trafod ac ymchwilio i’r ffordd Gymreig o amrywio alawon. Bydd hyn yn cynnwys enghreifftiau hanesyddol a hefyd elfennau cyfoes a newydd sbon o ddolennu electroneg, dull y mae hi ei hun wedi bod yn arbrofi gydag ef yn ddiweddar. Croeso i bawb – dowch â’ch telyn – ebillion, teires, Celtaidd neu bedal hyd yn oed.
 • Sesiwn canu gwerin – dewch â chan, dewch i ganu. Gyda Bethan Rhiannon
  Bydd Bethan Rhiannon o Calan yn arwain sesiwn canu o’r traddodiad canu gwerin Cymru – a thu hwnt. Caneuon unsain, caneuon mewn harmoni, caneuon cyfarwydd a rhai llai cyfarwydd. Dewch â chan yr hoffech ei chanu neu arwain, neu dewch ac ymuno yn y ganu.
 • Clocs! (Gwnewch un neu’r llall neu’r ddau)
  Rhowch dro ar ddawns y glocsen gyda Huw Williams (45 munud): Dyma’ch cyfle chi i roi cynnig ar ddawns y glocsen yn y dull Cymreig – neu i adnewyddu’ch stepiau. Bydd sawl pâr o glocsiau ar gael i’w benthyg, ac ‘rydym yn gwarantu y byddwch yn dawnsio erbyn y diwedd!
  wedyn ClocsFfit! gyda Tudur Phillips (40 munud): Erobeg yn cwrdd â chlocsio Cymreig – dyma’r ffasiwn ddiweddaraf o gadw’n heini, ffasiwn a arloeswyd gan ein tiwtor dawns y glocsen, Tudur Phillips. Dawnsiwch hyd at ffitrwydd yn y sesiwn flasu hon – ‘does dim angen unrhyw brofiad blaenorol a bydd clocsiau ar gael i’w benthyg. Gwisgwch dillad cyfforddus/ysgafn, mae’n chwysad go iawn os ewch chi amdani! Cyfle i unrhywun i ddysgu cwpwl o stepiau clocsio ac hefyd ambell symudiad a welwch mewn campfa.

 

Sul 2.00-3.30

 • Ychwanegu sbeis Cajun i’ch cerddoriaeth – i offerynnau a lleisiau. Gydag Aidan Sheehan
  Dewch â’ch gitârs, eich ffidlau, bocsys, lleisiau, harmonicas, trionglau….. ac unrhyw offeryn arall os ‘dych chi’n ffansïo arbrofi – gadewch i ni weld sut bydd hynny’n swnio – beth bynnag, byddwn yn dysgu tipyn o’n hoff gerddoriaeth Cajun a Zydeco.
 • Chops’ a ‘grooves’ – cyfeiliant rhythmig i’ch alawon. Yng nghwmni Jordan Price Williams
  Bydd Jordan, sy’n aelod o’r bandiau gwerin Cymreig newydd ysbrydoledig Vri, No Good Boyo ac Elfen, yn rhannu peth o’i gyfrinachau rhythm. Yn addas ar gyfer ssoddgrythau, telynau, ffidlau – ac unrhyw offeryn â thannau.
 • Cariad, Marwolaeth a Threnau: baledi. Dewch â’ch lleisiau a/neu offerynnau. Gyda Guto Dafis
  Morgan Jones o’r Dolau Gwyrddion, Y Blotyn Du – baledi o gariad annobeithiol, y barus, llofruddiaeth a dryswch adnabod; a Can y Tren, taith mewn can. Yn y sgwrs, gerddorol hon edrych Guto ar y straeon y tu ol i’r baledi, yr hanes a’u halawon, a bydd hefyd yn eu perfformio. Croeso i chi ddod a’ch lleisiau a’ch offerynnau i gymryd rhan.
 • Clocs! (Gwnewch un neu’r llall neu’r ddau)
  Rhowch dro ar ddawns y glocsen gyda Huw Williams (45 munud); Dyma’ch cyfle chi i roi cynnig ar ddawns y glocsen yn y dull Cymreig – neu i adnewyddu’ch stepiau. Bydd sawl pâr o glocsiau ar gael i’w benthyg, ac ‘rydym yn gwarantu y byddwch yn dawnsio erbyn y diwedd!
  wedyn ClocsFfit! gyda Tudur Phillips (40 munud): Erobeg yn cwrdd â chlocsio Cymreig – dyma’r ffasiwn ddiweddaraf o gadw’n heini, ffasiwn a arloeswyd gan ein tiwtor dawns y glocsen, Tudur Phillips. Dawnsiwch hyd at ffitrwydd yn y sesiwn flasu hon – ‘does dim angen unrhyw brofiad blaenorol a bydd clocsiau ar gael i’w benthyg. Gwisgwch dillad cyfforddus/ysgafn, mae’n chwysad go iawn os ewch chi amdani! Cyfle i unrhywun i ddysgu cwpwl o stepiau clocsio ac hefyd ambell symudiad a welwch mewn campfa.

Sul 3.45-5.15

 •  Gweithdy offerynnau ensembl gyda Patrick Rimes
  Croeso i bob lefel a phob offeryn yn y hweithdy hwn dan ofal ein tiwtor Uwch Patrick Rimes o Calan. Disgwylwch drefniadau dychmygus o alawon o’r traddodiad Cymreig.
 • Gweithdy ffidil: trin y bwa ac addurno, gydag Angharad Jenkins
  ffidlwraig Calan gyda gweithdy i wella ton a thonyddiaeth. Does dim rhaid chwarae’n gyfllym trwy’r amser! Addas i ddechreuwyr a chwaraewyr canolradd.
 • Canu Haf – gydag Arfon Gwilym
  Sesiwn o garolau haf. Tipyn bach o gefndir a chyfle i gyd-ganu. (Carolau allan o’r gyfrol newydd ‘Canu Haf’. Bydd y llyfr ar gael yn siop BEAM)
 • Dawns y Glocsen – sut i greu rwtîn, gyda Huw Williams
  Dawnsiwch yn y dull Cymreig gan ddefnyddio patrymau Cymreig. Sut i ddefnyddio ysgub, y ffordd orau i ddiffodd cannwyll gyda’ch traed. Triciau a thriciau oddiwrth y meistr – yn agored i ddawnswyr o bob gallu, yn ferched ac yn ddynion!