Gweithdai ‘Datblygu Artistiaid’ yng Nghanolfan y Celfyddydau Chapter, Caerdydd

Cymru fydd y Partner Rhyngwladol yn EFEx eleni, ac hefyd yn Genedl Mewn Ffocws yn Festival Interceltique Lorient yn Llydaw. Felly mae trac yn cynnal cyfres o weithdai un-dydd wedi’u hanelu at berfformwyr proffesiynol rhan-amser a llawn-amser, yn enwedig cerddorion gwerin. Pwrpas y gweithdai yw helpu ein perfformwyr i fod yn fwy effeithiol gydag ochr ‘busnes’ eu gyrfaoedd gerddorol.

 

10 Mawrth
Teithio, Gigio a Datblygu eich Cynulleidfaoedd: Neil Pearson
Sut, ble, pryd, paham: strategaethau ac astudiaethau achos ar gyfer y Deyrnas Gyfunol, a thu hwnt.

• Datblygu strategaethau a chynlluniau i dyfu cynulleidfaoedd mewn marchnadoedd sydd eisoes yn bodoli, a datblygu ardaloedd newydd.
• Cydweithio gydag artistiaid eraill a phartneriaid datblygu mewn rhaglenni cyfnewid.
• Dod o hyd i gigiau, trafod gyda gwyliau a llogwyr (yn enwedig os nad oes gennych asiant), a’r amser cywir i fynd at asiant.
• Sut mae pitsio, pryd mae pitsio, y strategaeth ynghylch hyn ac adeiladu proffil gyda’r lleoliadau /gwyliau cywir.
• Adeiladu perthynas gyda rhaglenwyr ac hyrwyddwyr.
• Beth y mae’r rhaglenwyr yn ystyried wrth fwcio artistiaid, a sut y gallwch fanteisio ar hyn.
• Matsio’ch ardaloedd targed i ddigwyddiadau arddangos, beth sydd ar gael a pha ddigwyddiad y dylech chi ei ystyried.
• Sut a phryd y dylech gymryd y risg, beth yw’r amser iawn i ehangu a sut y gallwch wneud hyn mewn ffordd strategol, a pha bartneriaid y dylech eu hystyried?

17 Mawrth
Gonestrwydd, dilysrwydd a chrefft llwyfan : Alan James
Beth sy’n gwneud eich cerddoriaeth yn unigryw?

• Beth sy’n eich gwneud chi’n wahanol?
• Cerddoriaeth Gymreig y tu allan i Gymru
• Y Porth Ieithyddol
• Gwahanol agweddau ar allforio
• Cwestiynau ac Atebion

Sesiwn ryngweithiol yng nghwmni Alan James, rheolwr 9Bach. Byddwn yn ystyried sut y gallwn defnyddio nodweddion yr iaith Gymraeg a cherddoriaeth o Gymru i gynyddu’r posibiliadau o fedru teithio a gweithio’n ryngwladol y tu allan i Gymru. Dewch â’ch profiadau, eich syniadau a’ch cwestiynau.

24 Mawrth
Adeiladu eich tîm: Neil Pearson
Sut mae adeiladu rhwydwaith cefnogi ar bob adeg o’ch gyrfa

• Deall eich hun, a’r hyn y gallwch ei wneud (a na allwch ei wneud) ar eich pen eich hun.
• Gwybod pryd i ofyn am gymorth a chyngor (a ble i fynd i ofyn amdanynt)
• Pryd y mae angen adeiladu tîm, sut mae adeiladu tîm, a phwy ddylai fod yn aelod ohono
• Adeiladu rhwydweithiau a chysylltiadau gan gynnwys rhwydweithio / perthynas waith a chysylltu’r dotiau
• Dod o hyd i gydbwysedd rhwng creadigrwydd a gweinyddu
• Hunan-ysgogiad a chydbwysedd gwaith/bywyd
• Cydweithio gyda mentoriaid a hyfforddwyr
• Dirprwyo, a gadael i bethau fynd
• Gweithio ar y cyd gydag eraill: ‘DIY Gyda’ch Gilydd’

Darllenwch mwy am y cyrsiau, y tiwtoriad ayyb yma
neu
ewch syth i’r dudalen archebu yma