Cafodd Ensemble Gwerin Ieuenctid Cymru ymarfer preswyl hynod lwyddiannus ar ddiwedd mis Chwefror yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn. Paratôdd yr ensemble set ar gyfer ei gig yn Cwlwm Celtaidd. Dewch i weld yr ensemble yn perfformio yn Tafwyl ar y 23ain o Fehefin, Sesiwn Fawr Dolgellau (19-21 Gorffennaf) ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst (3-10 o Awst).

Edrychwch ar rhai o’r lluniau o’r penwythnos gyda chefndir hyfryd Glan-llyn.