Sammie Bond

Sammie Bond
Sylfaenydd Aelwyd Cynlais yng Nghwm Tawe Uchaf a Adran Llwynarth yn West Cross ger y Mwmbwls, Abertawe. Hyfforddwraig dawnsio gwerin a stepio / clocsio – grwpiau cynradd ac uwchradd. Arbenigedd – stepio traddodiadol. Amserlen gwersi grŵp eisoes wedi’i sefydlu a gwersi 1 i 1 yn bosibl ar gais.

Founder of Aelwyd Cynlais in Upper Tawe Valley and Adran Llwynarth in West Cross, Swansea. Folk dance and step dance trainer teacher – primary and secondary groups. Specialist in traditional stepping / clogging. Timetable of group lessons already established and 1-to-1 lessons possible on request.

Lleoliad / Location:
Abertawe / Swansea
Tagiau / Tags: