Ruff Ceilidhs

Ruff Ceilidhs
Mae Ruff Ceilidhs wedi bod yn cynnal Ceilidhs yng Nghaerdydd ers dros 30 o flynyddoedd. Mae’r dawnsfeydd yn cael eu cynnal yn Neuadd Santes Fair, Talbot St yng Nghaerdydd.
2021: Ewch i wefan Ruff Ceilidhs i weld unrhyw ddiweddariadau

Ruff Ceilidhs have been hosting Ceilidhs in Cardiff for over 30 years. The dances are held in St Mary’s Hall, Talbot St in Cardiff.
2021: Head to the Ruff Ceilidhs website to find updates
Lleoliad / Location:
Caerdydd / Cardiff