Penarth Acoustic Music

Penarth Acoustic Music
‘Dyn ni’n cwrdd unwaith bob mis, fel arfer y trydydd dydd Gwener, yng Nghlwb Ceidwadyr Penarth, ‘fyny’r stair yn ‘stafell Tywysog Wiliam. Dechreuon ni ar lawr uchaf Penarth Legion, ac o fan’na daeth yr enw gwreiddiol “Room at the Top”. Yn anffodus fe gaeodd y Legion yn Ionawr 2015 ond mae’r enw dal yn fyw! Mae’n leoliad ar gyfer cerddoriaeth acwstic fyw, barddoniaeth, neu unrhyw berfformiad addas i lwyfan bach. Mae gynnon ni system PA, felly nid yw’r noson yn hollol “unplugged”, ond ni fyddwch yn fyddar pan gadael. Mae maint cynulleidfa yn gyfyng, felly pe hoffech ddod draw, mae bendant yn werth prynu tocyn o flaen llaw oddi wrth siop gerddoriaeth Pencerdd, sy’n gyfagos yn Station Approach, neu Griffin Books, sy wrth mynediad Arcêd ar brif stryd Penarth, sef Heol Windsor. Mae mynediad fel arfer yn £5 (ond gallai hyn newid o dro i dro), a mae’r cwbl yn mynd tuag at talu gwesteion. Mae enillion ein raffl yn mynd i elysennau.
2021: Dewch o hyd i’r diweddaraf ar ei gwefan.
We meet once a month, normally the third Friday, in the Prince William Suite of Penarth Cons Club. We used to be on the top floor of Penarth Legion, hence the “Room at the Top”, but sadly the venue has closed, although our name lives on! It’s a venue for live acoustic music, poetry, or any performance suitable for a small stage. We have a PA system, so we’re not totally “unplugged”, but it’s not the Shea stadium and your ears won’t be ringing when you leave. Audience capacity is limited, so if you’d like to come along, it’s definitely advisable to buy a ticket beforehand from Pencerdd music shop, which is just nearby in Station Approach, or Griffin Books, which is at the entrance to the Windsor Arcade on Windsor Road. Entry is normally between £5 and £10 and varies according to the fees required by our guests, but it all goes towards paying for guests as funds allow. Proceeds of our raffles go to charity.
2021: Head over to the club’s website to see updates.