National Eisteddfod

National Eisteddfod
Yn cael ei gynnal yn ystod wythnos gyntaf Awst bob blwyddyn, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddathliad o gelfyddydau Cymru a’r Gymraeg. Mae’r ŵyl yn teithio o le i le yn ymweld â lleoliad yn y gogledd a’r de am yn ail flwyddyn. Mae’r ŵyl yn denu tua 150,000 o ymwelwyr a dros 250 o fasnachwyr a stondinau.
Held during the first week of August every year, the National Eisteddfod is a celebration of the culture and language in Wales. The festival travels from place to place, alternating between north and south Wales, attracting around 150,000 visitors and over 250 tradestands and stalls.
Mis / Month:
Awst / August
Lleoliad / Location:
Amrywiol / Various